Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 224 | Η εμπορευσιμότητα των μετοχών, με βάση τη μέτρησή της από το Χ.Α.

Η εμπορευσιμότητα των μετοχών, με βάση τη μέτρησή της από το Χ.Α.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η εμπορευσιμότητα των μετοχών, με βάση τη μέτρησή της από το Χ.Α.

Σύμφωνα με το τρίτο άρθρο της απόφασης 22 με τίτλο «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (εδώ) οι μετοχές της Κύριας Αγοράς του Χ.Α. διαβαθμίζονται σε μετοχές υψηλής, μέσης και χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Τα κριτήρια για να κατηγοριοποιηθεί μια μετοχή ανάλογα την εμπορευσιμότητας της εξετάζονται κάθε τρίμηνο του έτους και είναι τα εξής:

α) η Μέση Ημερήσια Κυκλοφοριακή Ταχύτητα που υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της αξίας συναλλαγών επί της Μετοχής, ανά ημέρα συνεδρίασης, μη περιλαμβανομένων των προσυμφωνημένων συναλλαγών, δια την χρηματιστηριακή αξία της Μετοχής. Το άθροισμα των ως άνω πηλίκων διαιρείται με τον αριθμό των ημερών υπολογισμού της περιόδου αυτής.

β) ο Μέσος Αριθμός Πράξεων ως ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών που καταγράφονται στο σύστημα συναλλαγών από την ταύτιση των καταχωρημένων εντολών αγορών και πωλήσεων επί της Μετοχής, μη περιλαμβανομένων των προσυμφωνημένων συναλλαγών, δια τον αριθμό των ημερών υπολογισμού της περιόδου αυτής.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 της ίδιας απόφασης για να θεωρηθεί μια μετοχή υψηλής εμπορευσιμότητας πρέπει να πληροί μια τουλάχιστον προϋπόθεση από τις ακόλουθες:

i) συμμετέχει στο Δείκτη FTSE/Athex Large Cap ή είναι εισηγμένη δευτερογενώς στην Αγορά Αξιών
ή ii) διαθέτει Μέση Ημερήσια Κυκλοφοριακή Ταχύτητα μεγαλύτερη του 0,05% και Μέσο Αριθμό Πράξεων μεγαλύτερο των 200.

Στις μετοχές μέσης εμπορευσιμότητας εμπίπτουν εκείνες οι οποίες κατά τη σχετική τριμηνιαία περίοδο υπολογισμού διαθέτουν Μέση Ημερήσια Κυκλοφοριακή Ταχύτητα μεγαλύτερη του 0,01% και ίση ή μικρότερη του 0,05% και δεν εμπίπτουν στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4.

Τέλος, στις Μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας εμπίπτουν εκείνες οι οποίες κατά τη σχετική τριμηνιαία περίοδο υπολογισμού διαθέτουν Μέση Ημερήσια Κυκλοφοριακή Ταχύτητα ίση ή μικρότερη του 0,01%.

Στα τέλη του 2020 οι μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας ήταν 29 από 32 στην αρχή του έτους. Πιο συγκεκριμένα από τις μετοχές που ξεκίνησαν το έτος ως υψηλής εμπορευσιμότητας η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, η ΙΚΤΙΝΟΣ, η INTRACOM HOLDINGS, η ΚΕΚΡΟΨ και η MEDICON διαπραγματεύονται πια στην κατηγορία της μέσης εμπορευσιμότητας, ενώ η ΙΝΤΡΑΛΟΤ βρίσκεται πια σε επιτήρηση. Αντίθετα, η PASAL με τη ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ που προηγουμένως βρίσκονταν σε επιτήρηση αλλά και η μέσης εμπορευσιμότητας ΕΥΔΑΠ είναι οι μετοχές που πλέον η συναλλακτική τους δραστηριότητα πληροί τα κριτήρια υψηλής εμπορευσιμότητας του χρηματιστηρίου.

Στην διάρκεια του 2020 οι μετοχές μέσης εμπορευσιμότητας μειώθηκαν από 70 σε 61 ενώ οι μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας αυξήθηκαν από 26 σε 35. Από τις 19 μετοχές που ξεκίνησαν το έτος σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης διεγράφησαν 5 κατά τον Δεκέμβριο (ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ, ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ, ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ) ενώ στην διάρκεια του έτους διεγράφησαν επίσης άλλες έξι: η  FG EUROPE, η ΚΑΡΑΤΖΗΣ, η ΕΛΤΡΑΚ, ο ΝΗΡΕΑΣ, η ΣΕΛΟΝΤΑ και ο ΠΕΡΣΕΑΣ. Τέλος, η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ και η EPSILON NET είναι οι δύο νεοεισαχθείσες στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών, αμφότερες ερχόμενες από την εναλλακτική αγορά.

Δείτε την εξέλιξη της κατάταξης κάθε μετοχής, με βάση την εμπορευσιμότητά της, κατά τη διάρκεια του 2020 (εδώ).

Πρέπει να σημειώσουμε ότι, οι παραπάνω μεταβολές στην κατηγορία εμπορευσιμότητας μιας μετοχής, μπορούν να δημιουργήσουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης, αφού, μια μετοχή που εντάσσεται στην κατηγορία “υψηλής εμπορευσιμότητας” μπορεί να προσελκύσει περισσότερους αγοραστές, ενώ αντίθετα, μία μετοχή που “υποβιβάζεται” ίσως αναγκάσει τους διαχειριστές κάποιων χαρτοφυλακίων να την αφαιρέσουν. Όμως, ενώ τα παραπάνω ισχύουν, δεν έχουμε κάνει κάποια μέτρηση για να δούμε, σε πραγματικά μεγέθη, τη στατιστική επιβεβαίωση της υπόθεσής μας.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text