Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 226 | Πώς υπολογίζεται το "beta" ενός χαρτοφυλακίου;

Πώς υπολογίζεται το "beta" ενός χαρτοφυλακίου;

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Πώς υπολογίζεται το "beta" ενός χαρτοφυλακίου;

Ο συντελεστής beta είναι ένας δείκτης που περιγράφει τη μεταβλητότητα μιας μετοχής σε σχέση με τη μεταβλητότητα της αγοράς. Ή, με πιο απλά λόγια, περιγράφει το πόσο μεταβάλλεται η τιμή μιας μετοχής, σε μία συγκεκριμένη μεταβολή της χρηματιστηριακής αγοράς. Δείτε εδώ, άρθρο μας που εξηγεί την σημασία και την χρησιμότητα του.

Με βάση τους συντελεστές beta των μετοχών, ένας επενδυτής μπορεί να υπολογίσει και το beta του χαρτοφυλακίου του. Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης των επενδύσεων του, είναι αρκετά σημαντικό για έναν επενδυτή να γνωρίζει αν το χαρτοφυλάκιο του είναι επιθετικό (beta > 1)  και κινείται με έντονες διακυμάνσεις στις ανοδικές και πτωτικές φάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς ή αν είναι ένα λιγότερο επιθετικό χαρτοφυλάκιο (beta <1 ) και κινείται με μεγαλύτερη “ασφάλεια” σε σχέση με τις μεταβολές της αγοράς, κάτι που βεβαίως σημαίνει μικρότερη διακύμανση των κερδών ή των ζημιών, σε σχέση με το Γενικό Δείκτη.

Για να υπολογίσουμε το beta του χαρτοφυλακίου, αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον συντελεστή beta των μετοχών που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο. Τιμές για τους συντελεστές θα βρείτε εδώ, υπολογισμένες για διάστημα 5 και 3 ετών (ανανεώνονται κάθε Δευτέρα).

Στην συνέχεια, θα πρέπει να υπολογίσουμε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο συνολικό χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή,  (τιμή * τεμάχια) / (αποτίμηση συνολικού χαρτοφυλακίου).

Αφού έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία, πολλαπλασιάζουμε το beta της μετοχής με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο συνολικό χαρτοφυλάκιο. Έτσι, προκύπτει o σταθμισμένος συντελεστής beta για την μετοχή. Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν εύκολα με ένα excel.

Αυτή την πράξη, την κάνουμε για όλες τις μετοχές του χαρτοφυλακίου. Το άθροισμα των σταθμισμένων beta είναι ο συντελεστής beta του χαρτοφυλακίου.

Για να κάνουμε το παράδειγμα πιο ρεαλιστικό, θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από το χαρτοφυλάκιο του Απόλυτου Συστήματος, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα η στήλη (2) είναι τα beta των μετοχών, η στήλη (3) είναι το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η κάθε μετοχή στο συνολικό χαρτοφυλάκιο και η στήλη (4) είναι ο το σταθμισμένο beta, δηλαδή, ο πολλαπλασιασμός της στήλης (2) με την στήλη (3). Το beta χαρτοφυλακίου προκύπτει από άθροισμα της στήλης (4).
Ο συντελεστής beta του χαρτοφυλακίου αλλάζει καθημερινά, καθώς μεταβάλλεται το “βάρος” της κάθε μετοχής στο συνολικό χαρτοφυλάκιο και καθώς αλλάζουν οι συντελεστές beta των μετοχών.Beta 5y/w Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Σταθμισμένο Beta

(1) (2) (3) (4)

ΑΛΦΑ 1,756 31,20% 0,55

ΕΧΑΕ 1,018 26,18% 0,27

ΣΑΡ 0,462 19,73% 0,09

ΦΡΛΚ 0,719 22,89% 0,16

Beta Χαρτοφυλακίου 1,07

Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία, ο επενδυτής μπορεί να αναμένει την κίνηση του χαρτοφυλακίου του σε μια έντονα ανοδική χρηματιστηριακή κίνηση ή σε μια έντονα πτωτική. Παράλληλα, μπορεί να προβεί σε αλλαγή της στάθμισης του χαρτοφυλακίου, ώστε να δημιουργήσει ένα πιο “ισορροπημένο”, ή πιο επιθετικό χαρτοφυλάκιο σε σχέση με τις μεταβολές της αγοράς. Βεβαίως, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συμβουλευτεί και άλλα στοιχεία για τη μετοχή και κυρίως, το στοιχείο της εμπορευσιμότητας της μετοχής.

Το beta του χαρτοφυλακίου, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον κίνδυνο της επένδυσης. Αν το χαρτοφυλάκιο έχει beta μεγαλύτερο της μονάδας, είναι πιο επικίνδυνο στις πτωτικές φάσης καθώς θα υποχωρεί με μεγαλύτερη ταχύτητα από την αγορά, αλλά στις ανοδικές φάσεις θα καταγράφει μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με την αγορά. Αντίθετα ένα χαρτοφυλάκιο με beta μικρότερο της μονάδας, δεν είναι τόσο επικίνδυνο, αλλά θα προσφέρει μικρότερες αποδόσεις.

Το beta του χαρτοφυλάκιο του Απόλυτου Συστήματος, είτε χρησιμοποιώντας το beta των μετοχών για διάστημα 5 ετών είτε για διάστημα 3 ετών, προκύπτει ότι είναι πολύ κοντά στην μονάδα, (1,07 και 1,05 αντίστοιχα). Αυτό σημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιο κινείται σχεδόν παράλληλα με τις διακυμάνσεις της αγοράς, σε βάθος χρόνου. Από τον πίνακα παραπάνω, βλέπουμε πως η διάρθρωση που έχουμε διαμορφώσει για το χαρτοφυλάκιο, μας έχει επιτρέψει να αντισταθμίσουμε την μεγάλη επιθετικότητα της ΑΛΦΑ και να ισορροπήσουμε την μικρή επιθετικότητα της ΣΑΡ, ωστέ να έχουμε ένα ασφαλές χαρτοφυλάκιο απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς, που παράλληλα θα μας προσφέρει κέρδη.
(Προσοχή! Οι μεταβολές αυτές, συνιστούν στατιστικές παρατηρήσεις, μεταβολών των τιμών σε βάθος 3ετίας ή 5ετίας και δε σημαίνει ότι σημειώνονται σε κάθε μεταβολή του Γενικού Δείκτη.)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text