Νέα της αγοράς

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Κατά το 2020, ο Όμιλος πέτυχε να ανταποκριθεί στη σημαντικά αυξημένη ζήτηση για προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας. Οι πωλήσεις έφτασαν στα € 339,7 εκατομμύρια, έναντι € 298,3 εκατομμυρίων κατά το 2019. Τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν στα € 37,9 εκατομμύρια, έναντι € 4,0 κατά το 2012. Μεγάλο μέρος των κερδών, σύμφωνα με τη διοίκηση, επιτεύχθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το 2020. Η εταιρία πέτυχε καθαρό περιθώριο κέρδους 11,2%, το οποίο είναι και το υψηλότερο της ιστορίας της. Βεβαίως, είναι αμφίβολο εάν αυτό το περιθώριο μπορεί να επαναληφθεί. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία κινείται ανοδικά, τροχιά που μπορεί να συνεχίσει και κατά τα επόμενα χρόνια. Διατηρούμε τη θετική μας άποψη για την εταιρία.
Δείτε το δελτίο τύπου εδώ. Δείτε συνοπτικά οικονομικά στοιχεία (εδώ)

****

ΟΜΙΛΟΣ SARANTIS: Σε 38,73 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 2020, καταγράφοντας αύξηση 1,89% σε σχέση με το 2019, όπου τα καθαρά κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 38,01 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό αντανακλά την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου, την προϊοντική και γεωγραφική του διαφοροποίηση, όπως και την ικανότητα του να ανταποκρίνεται άμεσα στις δυσχερείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19. Δείτε την ανακοίνωση εδώ. Δείτε συνοπτικά οικονομικά στοιχεία (εδώ)

****

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO: Στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης των μετόχων που εφαρμόζει ο Όμιλος, ανακοινώθηκε ότι, κατά το μήνα Μάρτιο 2021, οι πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου +24% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι οι συνολικές απώλειες τζίρου, για το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς εκτιμώνται στο -11%, από -19% κατά το πρώτο δίμηνο 2021. Η ανακοίνωση αυτή δείχνει την ισχύ και την ικανότητα της εταιρίας να προσαρμόζεται στις δύσκολες επικρατούσες συνθήκες και έγινε ευμενώς αποδεκτή από το επενδυτικό κοινό. Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

****