Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 228 | Εταιρικές Πράξεις: Απρίλιος - Μάιος 2021

Εταιρικές Πράξεις: Απρίλιος - Μάιος 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εταιρικές Πράξεις: Απρίλιος - Μάιος 2021

Κατά τον Απρίλιο και έως την 12/5/2021, δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας:

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 14/4/2021, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,2421571510 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, €0,2300492934 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό θα χορηγηθεί εν μέρει με τη μορφή τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά και εν μέρει σε μετρητά. Ειδικότερα, οι μέτοχοι θα λάβουν για κάθε μετοχή της εταιρίας που κατέχουν 0,1275100992 μετοχές CENERGY HOLDINGS S.A. και €0,015 μετρητά. (εδώ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS: Από 14/4/2021, παύει η διαπραγμάτευση των 831.059.164 μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης €6,00 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 50.367.223 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €99,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική ονομαστική αξία εκάστης €1,00, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €4,7840 ορίζεται η 19/04/2021. (εδώ)

FORTHNET: Από 15/4/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 34.605 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας, που προέκυψαν από την μετατροπή 34.605 ομολογιών, με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 343.582.558 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

FORTHNET: Από 20/4/2021, κατόπιν της απόφασης της εταιρίας να αποπληρώσει πρόωρα το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει, οι ομολογίες της εταιρίας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ: Από 20/4/2021, η επωνυμία της εταιρίας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»  αλλάζει σε «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με νέο διακριτικό τίτλο «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». (εδώ)

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Από 22/4/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 1.523.858 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 5 στελέχη της εταιρίας, με τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες ανέρχεται σε 33.524.871 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

BRIQ PROPERTIES: Από 23/4/2021, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,06 ανά μετοχή. (εδώ)

FORTHNET: Από 23/4/2021, σύμφωνα με  απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.(εδώ)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: Από 23/4/2021, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ: Από 28/4/2021, παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 97.901 ίδιες μετοχές της εταιρίας .Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες ανέρχεται σε 27.750.099 μετοχές. (εδώ)

TITAN CEMENT INTERNATIONAL: Από 28/4/2021, και μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,40 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. (εδώ)

ATTICA BANK: Από 29/4/2021, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας. (εδώ)

ATTICA BANK:  Από 29/4/2021, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας. (εδώ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Από 5/5/2021, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,30 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,2850 ανά μετοχή). (εδώ)

ATTICA BANK: Από 6/5/2021, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας.(εδώ)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Από 7/5/2021, οι μετοχές της εταιρίας  είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,05 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0475 ανά μετοχή). (εδώ)

ΙΑΣΩ: Από 7/5/2021, το ανώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει από +10% σε +14,51% μόνο για τη συνεδρίαση της 7/5/2021. Το κατώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί. (εδώ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS:Από 7/5/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 1.200.000.000 νέες μετοχές της εταιρίας , που προέκυψαν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρίας. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται ανέρχεται σε 1.250.367.223 μετοχές. (εδώ)

ATTICA BANK: Από 10/5/2021, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας. (εδώ)

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: Από 12/5/2021, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας.(εδώ)

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text