Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς έως 1.524.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς έως 1.524.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς έως 1.524.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών

Η εταιρεία « ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» ανακοινώνει ότι από την 28.05.2021 θέτει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 27.05.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν. Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά έως 1.524.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης δυο ευρώ (€ 2,00) ανά Μετοχή, που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (εφεξής «η Αύξηση»), και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), δυνάμει της από 18.12.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ’ εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που ελήφθη στις 29.11.2019 στα πλαίσια εναρμόνισης του Καταστατικού της με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 6 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text