Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 229 | PREMIA PROPERTIES: Το 2021 είναι έτος πλήρους μετασχηματισμού

PREMIA PROPERTIES: Το 2021 είναι έτος πλήρους μετασχηματισμού

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
PREMIA PROPERTIES: Το 2021 είναι έτος πλήρους μετασχηματισμού

 

 

PREMIA PROPERTIES


Το 2021 είναι έτος πλήρους μετασχηματισμού

 


Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (εδώ), που πραγματοποιήθηκε την 19/5/2021, εγκρίθηκε η τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Premia Properties.

Η Premia, έχει εισέλθει σε μια φάση πλήρους μετασχηματισμού, μετά την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης (εδώ) που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 και την είσοδο της σουηδικής Sterner Stenhus, στην εταιρία, τον Οκτώβριο του 2019 (εδώ). Αξίζει να επισημάνουμε πως η αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρίας το 2019 ήταν € 31,05 εκατ. και το 2020 ανήλθε στα € 65,9 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που δημοσίευσε η εταιρία την 3/6/2021, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται έως τα € 75,0 εκατομμύρια και θα περιλαμβάνει συνδυαστικά: α) εισφορές περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας € 27,5 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, εισφέρονται 6 εταιρίες οι οποίες εκμεταλλεύονται 7 ακίνητα συνολικής αξίας € 54,6 εκατ. καθώς και ομόλογα έκδοσης της εταιρίας που θα μειώσουν το χρέος της εταιρίας κατά € 4,0 εκατ., β) μετρητά, έως του ποσού των € 47,5 εκατομμυρίων. Δείτε εδώ.


Ο στόχος της εταιρίας, είναι να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, στον τομέα των  αποθηκευτικών χώρων (logistics),των εμπορικών αλυσίδων και των κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, για τον τομέα των logistics, η Διοίκηση εκτιμά πως θα έχει στην κατοχή της μέχρι το τέλος του 2021, 200.000 τ.μ. σε αποθηκευτικούς χώρους. Όσον αφορά την συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ο στόχος είναι, τα € 200 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2021. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Διοίκησης, η αξία του χαρτοφυλακίου αυτή τη περίοδο βρίσκεται στα € 114,0 εκατομμύρια, συμπεριλαμβάνοντας την απόκτηση ενός ακινήτου αποθηκών στον Ασπρόπυργο (εδώ) και ενός εμπορικού ακινήτου, μισθωμένο στην εταιρία ΑΒ Βασιλόπουλος (εδώ).

Επίσης έχει τεθεί στόχος, να φθάσει η αξία του χαρτοφυλακίου στα € 300,0 εκατ. σε βάθος τριετίας και το € 1,0 δισ. σε βάθος πενταετίας. Η Διοίκηση, εκτιμά ότι μπορεί να φθάσει αυτά τα επίπεδα και συγκεκριμένα, για τον στόχο της τριετίας, υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί νωρίτερα.


Όσον αφορά τα μεγέθη της Premia κατά το 2020, όπως αναφέραμε και παραπάνω, η αξία του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε από € 31,05 εκατ. το 2019, σε € 65,9 εκατ. το 2020, κυρίως από ακίνητα που ανήκουν στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το 2019, καθώς διαμορφώθηκαν στα € 1,545 εκατ. έναντι € 1,567 εκατομμύρια (μείωση -1,4%).

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε € 27,6 εκατ. έναντι € 46,1 εκατ. για το 2019. Όμως, τα μεγέθη αυτά είναι “παραπλανητικά”, αφού οφείλονται: α) για μεν το 2019, κατά € 46,9 εκατομμύρια, στην επίδραση της Συμφωνίας Εξυγίανσης και β) για δε το 2020, κατά € 25,6 εκατομμύρια, σε κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες (σελίδα 24 του οικονομικού δελτίου). Συνεπώς, δε δίνουν σαφή εικόνα της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας της εταιρίας. Εκτιμούμε ότι, η εικόνα αυτή θα αρχίσει να δίδεται από το 2021 και κυρίως από το 2022.


Άλλωστε, κατά το διάστημα αυτό, “τακτοποιούνται” τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού. Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας, λόγω των δύο αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου κατά το 2020, σημειώθηκαν θετικά στα € 38,2 εκατομμύρια έναντι αρνητικών ύψους € 19,3 εκατομμύρια. Να επισημάνουμε, πως η εταιρία τα τελευταία 5 χρόνια εμφάνιζε αρνητικά Ίδια Κεφάλαια και βρισκόταν σε καθεστώς “Επιτήρησης”, ενώ εξήλθε και εντάχθηκε στην κατηγορίας της “Κύριας Αγοράς” την 19/10/2020.


Τέλος, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε μια δήλωση της Διοίκησης κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ήταν αρκετά ευχάριστη για την στάση της εταιρίας απέναντι στους μετόχους. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι “Δεν θα προκαλέσουμε εκπλήξεις, θα κάνουμε αυτά που έχουμε πει ότι θα κάνουμε”. Η φράση αυτή, προκαλεί μία θετική εικόνα για τη νέα διοίκηση της εταιρίας, όμως, μένει να αποδειχθεί στο μέλλον.

Να υπενθυμίσουμε πως η Premia, δεν χαρακτηρίζεται ως εταιρία ΑΕΕΑΠ, καθώς δεν πληροί ακόμα τις προϋποθέσεις. Εν τούτοις, στην οπτική μας, θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως τέτοια.

Γενικά, είμαστε θετικοί σε κάθε προσπάθεια που ξεκινάει με σχεδιασμό και ένα υγιές όραμα. Εκτιμούμε ότι, σ’ αυτή τη φάση, είναι νωρίς για να έχουμε ξεκάθαρη επενδυτική άποψη, τόσο λόγω του ότι τώρα “κτίζεται” το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, αλλά και επειδή η μετοχή εξακολουθεί να είναι συγκεντρωμένη σε λίγα πρόσωπα (σελίδα 16 του οικονομικού δελτίου). Πιστεύουμε όμως, ότι η εταιρία θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στον ευρύτερο κλάδο διαχείρισης ακινήτων.

 

Δείτε την οικονομική έκθεση εδώ - διαβάστε τις πολλές εξελίξεις που συνέβησαν στην εταιρία κατά το τελευταίο 18μηνο (σελίδα 5). Δείτε  τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας εδώ, την εταιρική παρουσίαση εδώ και την παρουσίαση για την ΑΜΚ εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text