Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 231 | Εταιρικές Πράξεις: Ιουλίου - Αυγούστου 2021

Εταιρικές Πράξεις: Ιουλίου - Αυγούστου 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εταιρικές Πράξεις: Ιουλίου - Αυγούστου 2021

 

 

 

 

 

Από την 9η Ιουλίου 2021 μέχρι 9/8/2021, δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

 

12/7/2021 - FLEXOPACK: Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2020, €0,087 ανά μετοχή  (καθαρό ποσό: €0,08265 ανά μετοχή), (εδώ). PAPERPACK: Παύση διαπραγμάτευσης της μετοχής και διαγραφή της εταιρίας από το Χρηματιστήριο, (εδώ).

 

13/7/2021 - ALPHA ΒΑΝΚ: Εισαγωγή για διαπραγμάτευση των 800.000.000 νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το νέο σύνολο ανέρχεται σε 2.345.981.097 μετοχές, (εδώ). PROFILE: Αποκοπή ποσού €0,050159 ανά μετοχή, προερχόμενο από παρελθοντικά κέρδη (καθαρό ποσό: €0,047651 ανά μετοχή), (εδώ). ΟΠΑΠ: Οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσης 2020, €0,55 ανά μετοχή,(καθαρό ποσό: €0,5225 ανά μετοχή), (εδώ).

 

15/7/2021 - ΕΛΓΕΚΑ: Παύει η διαπραγμάτευση του δικαιώματος συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος ορίζεται η 19/7/2021, (εδώ).

 

16/7/2021 - ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσης 2020, €0,027 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν  (καθαρό ποσό: €0,02565 ανά μετοχή), (εδώ). ΕΛΛΑΚΤΩΡ: οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες  χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 133.920.002 νέων μετοχών, σε αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,90. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ορίζεται από 21/07/2021 έως και 03/8/2021 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος ορίζεται από 21/7/2021 έως και 29/7/2021, (εδώ).

 

19/7/2021 - ΟΤΕ: Παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται οι 3.469.500 ίδιες  μετοχές. Το σύνολο των μετοχών  ανέρχεται σε 456.739.120 (ΚΟ) μετοχές, (εδώ).

 

20/7/2021 - JUMBO: Οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσης 2020, €0,47 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, (καθαρό ποσό: €0,4465 ανά μετοχή), (εδώ). EPSILON NET: Οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,047 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,04465 ανά μετοχή), (εδώ).

 

21/7/2021 - ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσης 2014 & 2020, €0,27 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος,(καθαρό ποσό: €0,2565 ανά μετοχή), (εδώ).

 

21/7/2021 - ΠΡΟΝΤΕΑ: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς οι 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 7 ετών,με ημερομηνία έκδοσης 20/7/2021, σταθερού επιτοκίου 2,30% ετησίως, (εδώ). ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση τα 214.272.003 δικαιώματα συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 21/7/2021 έως και 29/7/2021  με ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης €0,2006. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ορίζεται από 21/7/2021 έως και 03/8/2021, (εδώ).

 

22/7/2021 - ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ: Οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,02 ανά μετοχή,από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος,(καθαρό ποσό: €0,019 ανά μετοχή), (εδώ).

 

26/7/2021 - ΟΛΠ: Οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσης 2020, €0,40 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, (καθαρό ποσό: €0,38 ανά μετοχή), (εδώ). PAPERPACK: Σύμφωνα απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι μετοχές αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης, (εδώ).

 

28/7/2021 - AS COMPANY: Οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσης 2020, €0,08372537 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,0795391015 ανά μετοχή), (εδώ). ΕΛΓΕΚΑ: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 28.561.077 νέες μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Το νέο σύνολο ανέρχεται σε 60.295.607 μετοχές,(εδώ). PREMIA: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 52.083.331 νέες μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Το νέο σύνολο ανέρχεται σε 87.127.162 μετοχές, (εδώ).

 

29/7/2021 - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία € 0,75 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,45 ανά μετοχή μεκαταβολή μετρητών,(εδώ).

 

30/7/2021 - ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Παύει η διαπραγμάτευση του δικαιώματος συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος ορίζεται η 03/8/2021,(εδώ).

 

02/8/2021 - ΙΝΤΕΑΛ: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 23.176.792 νέες μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος. Το νέο σύνολο ανέρχεται σε 31.475.259 μετοχές, (εδώ). ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται οι 4.700.000 ίδιες μετοχές.Το σύνολο των μετοχών ανέρχεται σε 152.261.721 μετοχές, (εδώ).

 

03/8/2021 - ΟΠΑΠ: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση 9.729.566 νέες μετοχές οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος, από 2.788 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης μετοχής €11,14. Το νέο σύνολο ανέρχεται σε 351.155.953 μετοχές,(εδώ).

 

04/8/2021 - INTRAKAT: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση 14.502.000 νέες μετοχές, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με την ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ. Το νέο σύνολο ανέρχεται σε 48.026.871 μετοχές. Λόγω της συγχώνευσης αλλάζει η επωνυμία της εταιρίας σε «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», (εδώ). ΕΧΑΕ: Οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία μετοχής € 0,42 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,07 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών, (εδώ).

 

06/8/2021 - REAL CONSULTING: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση, στην ΕΝ.A. PLUS και στον κλάδο «Τεχνολογία», οι 21.500.000 μετοχές, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «REALCONS», και τιμή μετοχής €1,02,(εδώ).

 

09/8/2021 - ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία €0,95 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου σε είδος, με διανομή μετοχών της «PHOENIX», στους μετόχους της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, σε αναλογία 1 μετοχή της «PHOENIX» για κάθε 1 μετοχή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ,(εδώ). ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 98.750 νέες μετοχές, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,με τιμή  €1,00. Το νέο σύνολο ανέρχεται σε 27.004.844 μετοχές,(εδώ).

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text