Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΔΕΔΔΗΕ: Αλλαγές στον mega διαγωνισμό για τις 37 εργολαβίες

ΔΕΔΔΗΕ: Αλλαγές στον mega διαγωνισμό για τις 37 εργολαβίες

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΔΕΔΔΗΕ: Αλλαγές στον mega διαγωνισμό για τις 37 εργολαβίες

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών από τις 25 Αυγούστου για τις 15 Σεπτεμβρίου – Διαφοροποιήσεις στους προϋπολογισμούς εναέριων και υπόγειων έργων

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το 1ο Συμπλήρωμα για τον διαγωνισμό – μαμούθ του ΔΕΔΔΗΕ με την κωδική ονομασία ΔΔ-214.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μετατίθεται από τις 25 Αυγούστου, που ήταν αρχικά, για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, προβλέπονται διαφοροποιήσεις στους προϋπολογισμούς των εναέριων και υπόγειων έργων -οι οποίες προφανώς κρίθηκαν αναγκαίες και λόγω των πρόσφατων καταστροφών από τις πυρκαγιές, πέραν των άμεσων έργων αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη- ενώ υπάρχουν και ορισμένες ακόμη αλλαγές στους όρους του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό που έχει διοργανώσει μέχρι τώρα ο ΔΕΔΔΗΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 1,6 δισ. ευρώ, που μαζί με την προαίρεση (50%) φτάνει δυνητικά τα 2,4 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο ΔΔ-214 αφορά 37 εργολαβίες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων σε όλη τη χώρα και ειδικότερα:

Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές

Αναβαθμίσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος

Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων γραμμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης και εναέριων υποσταθμών

Αντικατάσταση των αναλογικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης με smart meters («έξυπνους μετρητές»)

Κατασκευή, αφαίρεση, ανακατασκευή, τροποποίηση ή βελτίωση Παροχών Χαμηλής και Μέσης Τάσης και αποκοπών – επαναφορών

Κλάδεμα ή κοπή δέντρων και αποψίλωση, καθώς και η επιθεώρηση και συντήρηση ξύλινων στύλων κ.ά.

Οι ανακατανομές μεταξύ εναέριων και υπόγειων

Σημειώνεται ότι και μετά τις τροποποιήσεις ο συνολικός προϋπολογισμός (1,6 δισ. ευρώ) παραμένει ο ίδιος, ωστόσο υπάρχουν ανακατανομές. Έτσι, στο γενικό σύνολο ο προϋπολογισμός των ενεργειακών έργων (χωρίς την προαίρεση) διαμορφώνεται σε 1.089.000 εκατ. ευρώ (από 1.089.300 εκατ.) και των ηλεκτρομηχανολογικών έργων σε 511 εκατ. ευρώ (από 510,7 εκατ.).

Σημαντικότερες είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ εναέριων και υπόγειων έργων, που εντοπίζονται σε ορισμένες διοικητικές περιφέρειες του ΔΕΔΔΗΕ.

Έτσι, στο σύνολο έχουμε πλέον προϋπολογισμό 1.215.292 εκατ. ευρώ για εναέρια έργα (έναντι 1.112.400 εκατ.) και 384,7 εκατ. ευρώ για υπόγεια έργα (έναντι 487,6 εκατ. ευρώ).

Οι αλλαγές εντοπίζονται στις περιφερειακές διευθύνσεις Αττικής και Μακεδονίας – Θράκης.

Όσον αφορά στην Αττική, ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν και παραμένει στα 421 εκατ. ευρώ, αλλά κατανέμεται πλέον σε 261,24 εκατ. ευρώ για εναέρια έργα και 159,75 εκατ. ευρώ για υπόγεια, έναντι 180,9 εκατ. και 240,1 εκατ. αντίστοιχα.

Ειδικότερα, προβλέπονται για τα δίκτυα περιοχής Αθήνας 29,82 εκατ. για εναέρια έργα και 35,17 εκατ. για υπόγεια (έναντι 6,7 εκατ. και 58,3 εκατ. προηγουμένως), για τα δίκτυα περιοχής Πειραιά 31,62 εκατ. για εναέρια και 20,38 εκατ. για υπόγεια (έναντι 22,4 εκατ. και 29,6 εκατ. αντίστοιχα), για τα δίκτυα περιοχής Καλλιθέας 40,47 εκατ. για εναέρια και 23,52 εκατ. για υπόγεια (έναντι 22,5 εκατ. και 41,5 εκατ. αντίστοιχα), για τα δίκτυα περιοχής Περιστερίου και Ελευσίνας 49,2 εκατ. για εναέρια και 15,8 εκατ. για υπόγεια (έναντι 38,7 εκατ. και 26,3 εκατ. αντίστοιχα) και για τα δίκτυα περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς 49,32 εκατ. για εναέρια και 20,67 εκατ. για υπόγεια (έναντι 29,8 εκατ. και 40,2 εκατ. αντίστοιχα).

Στην περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης οι αλλαγές εντοπίζονται στα δίκτυα περιοχών Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπονται 39,48 εκατ. για εναέρια έργα και 25,52 εκατ. για υπόγεια (έναντι 31,2 εκατ. και 33,8 εκατ.αντίστοιχα), καθώς και στα δίκτυα περιοχών Αν. Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου, όπου προβλέπονται 52,36 εκατ. για εναέρια έργα και 7,63 εκατ. για υπόγεια (έναντι 40,7 εκατ. και 19,3 εκατ. αντίστοιχα).

Οι αλλαγές στους όρους του διαγωνισμού

Όσον αφορά τις άλλες αλλαγές στους όρους του διαγωνισμού, αυτές εντοπίζονται κυρίως στο άρθρο 45, παράγραφος 10, όπου πλέον διατυπώνεται ως εξής:

«Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο (6) έξι μήνες πριν την έναρξη του κάθε τριμήνου για τον όγκο των προγραμματιζόμενων έργων, με ανάλυση κατά το δυνατόν ανά κύριο είδος εργασιών (Υπόγεια, Εναέρια κ.λπ.), προκειμένου ο Ανάδοχος να έχει την πληροφόρηση και να οργανώνει κατάλληλα το εργοτάξιό του με αντίστοιχη αυξομείωση προσωπικού και μηχανημάτων.

»Σε περίπτωση κατά την οποία, για κάποιο τρίμηνο με εξαίρεση το πρώτο και το τελευταίο τρίμηνο της χρονικής διάρκειας της εργολαβίας, το άθροισμα των προϋπολογισμών των ανεκτέλεστων (απιστοποίητων) έργων την 1η ημέρα του τριμήνου πλέον των έργων που επιδόθηκαν μέχρι την 15η ημέρα του τελευταίου μήνα του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένων των έργων που επιδόθηκαν μετά την 15η ημέρα του τελευταίου μήνα του τριμήνου και κατασκευάστηκαν εντός του τριμήνου και τέλος πλέον των ενδεχόμενων απολογιστικών εργασιών υπολείπεται του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της υποχρεωτικής από την σύμβαση επίδοσης, με υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, τότε ο Ανάδοχος δύναται να αιτηθεί αποζημίωσης.

»Αποζημίωση προκύπτει εάν από το 70% της συμβατικής προβλεπόμενης απόδοσης του τριμήνου αφαιρεθεί η αξία των πιστοποιήσεων των εκτελεσμένων εργασιών μέχρι το πέρας του τριμήνου, πλέον της αξίας των ανεκτέλεστων (απιστοποίητων) εργασιών που έχουν επιδοθεί μέχρι την 15η ημέρα του τελευταίου μήνα του τριμήνου, όταν αυτές πιστοποιηθούν και το αποτέλεσμα είναι θετικό. Τότε η αποζημίωση υπολογίζεται στο 60% του ποσού της διαφοράς που προέκυψε.

»Σε περίπτωση εργολαβιών που το αντικείμενό τους εκτείνεται σε πλέον της μίας Διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ (Επιβλέπουσες Υπηρεσίες), η προαναφερόμενη αποζημίωση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την υποχρεωτική απόδοση του Αναδόχου στο σύνολο της εργολαβίας. Κατ’ απόκλιση από τη ρύθμιση του άρθρου 63.1 για τις απαιτήσεις, ως ζημιογόνο γεγονός θεωρείται η ολοκλήρωση ενός τέτοιου, δηλαδή υπολειπόμενου της ελάχιστης επίδοσης, τριμήνου της εργολαβίας.

»Η υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει διευκρινίσεις ή να εγείρει αντιρρήσεις εντός (15) δεκαπενθημέρου από τη λήψη της σχετικής αίτησης του αναδόχου. Ο εργολάβος δικαιούται εντός επτά (7) ημερών να απαντήσει εγγράφως σ’ αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει στο αίτημα / αίτηση του εργολάβου εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του.

»Η αποζημίωση θα χορηγείται με έκδοση πιστοποίησης σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αριθμό δικτύου (εντολή έργου), που θα δημιουργηθεί στο PS/SAP ανά Διοικητική Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση εργολαβιών που το αντικείμενό τους εκτείνεται σε πλέον της μίας Διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ (Επιβλέπουσες Υπηρεσίες), η προαναφερόμενη αποζημίωση θα κατανέμεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία στο Κέντρο Κέρδους κάθε Περιοχής ανάλογα με τη συμμετοχή της στο συνολικό αποτέλεσμα της μειωμένης απόδοσης. Επίσης, η αποζημίωση θα χορηγείται, σε κάθε περίπτωση, με έγκριση της

Προϊσταμένης Υπηρεσίας και κατόπιν συναίνεσης της ΔΔ».

Επίσης, στο άρθρο 18 της διακήρυξης διαγράφεται η παράγραφος 3.3 3.3, η οποία αναφερόταν (για την παράγραφο 2 (γ) του άρθρου 10) σε: «Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, μέχρι την πραγματική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η προαναφερόμενη απαίτηση καλύπτεται με ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση».

Κατά τα άλλα, ισχύουν οι αρχικοί όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού ΔΔ- 214.

 

Σταύρος Γριμάνης

Πηγή: www.newmoney.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text