Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | REDS: Οικονομικα αποτελέσματα 9μήνου 2021

REDS: Οικονομικα αποτελέσματα 9μήνου 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
REDS:  Οικονομικα αποτελέσματα 9μήνου 2021

Αναφερόμενοι στην από 09/11/2021 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση το επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid-19, η Εταιρία REDS ΑΕ παρέχει παρακάτω συνοπτική ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών χρηματοοικονομικών μεγεθών της περιόδου από 1η Σεπτεμβίου 2021. Τα έσοδα του Ομίλου, προέρχονται από την εκμίσθωση των ακινήτων του Πάρκου Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπάτα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α. 1030/2021 (Β’702), 1057/2021 (Β’ 1069), 1058/2021 (Β’ 1072), 1114/2021 (Β’ 2149) κοινές αποφάσεις του Υ.Ο. – πέραν των φυσικών προσώπων- το 2021 δόθηκε η δυνατότητα από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης του 60% του συνολικού μηναίου μισθώματος και στα νομικά πρόσωπα και οντότητες. Το συνολικό ποσό της απαίτησης/ αποζημίωσης, από το Ελληνικό Δημόσιο (60% του μηναίου μισθώματος) για τα νομικά πρόσωπα κατ΄επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης τωνεπιπτώσεων του COVID -19, για τον Όμιλο τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο ανήλθε σε ποσό €1,6εκ. και έχει αποδοθεί στην εταιρία έως σήμερα ποσό €0,85εκ. Τα αποτελέσματα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα αποτελέσματα και στους λογαριασμούς της περιόδου 01/01-30/09/2021.

 

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text