Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Επίλεκτος: Οριακή μείωση στα EBITDA τριμήνου

Επίλεκτος: Οριακή μείωση στα EBITDA τριμήνου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Επίλεκτος: Οριακή μείωση στα EBITDA τριμήνου

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. σχετικά με τις επιπτώσεις αφενός της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19 επί των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το Α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 01.07.2021 - 30.06.2022 (Γ’ τρίμηνο 2021) και του αντίστοιχου της περυσινής χρήσης καθώς και των προοπτικών της, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΫΡΓΙΑ ΑΕΒΕ’’, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

i ) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α΄ τρίμηνο της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022 ανήλθε σε 5,474 εκ. € έναντι 4,497 εκ. € του αντίστοιχου τριμήνου της χρήσης 01.07.2020 – 30.06.2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,74%, για την Εταιρεία ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3,620 εκ. € για το διάστημα 01.07.2021 – 30.09.2022 έναντι 2,428 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49,12%.

ii ) Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά το διάστημα 01.07.2021 έως 30.09.2021 ανήλθαν σε 996 χιλ. € έναντι 1.036 εκατ. € κατά το διάστημα 01.07.2020 έως 30.09.2020 σημειώνοντας μείωση 3,92%, για την Εταιρεία αντίστοιχα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 72 χιλ. € έναντι ζημιών 177 χιλ. € παρουσιάζοντας μείωση ζημιών της τάξεως του 59,23%.

iii ) Τα Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν κατά την 30.09.2021 σε 307,93 χιλ. € έναντι 295,91 χιλ. € κατά την 30.09.2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,06%, ενώ για την εταιρεία διαμορφώθηκαν αντίστοιχα σε ζημίες 319,23 χιλ. € έναντι ζημιών 473,38 χιλ. € παρουσιάζοντας μείωση ζημιών κατά 32,56%.

iv ) Τα Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε ζημίες 238,44 χιλ. € έναντι 277,05 χιλ. € παρουσιάζοντας μείωση ζημιών κατά 13,94%, για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 634,02 χιλ. € έναντι 780,29 χιλ. € παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,75%.

v) O Συνολικός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε κατά την 30.09.2021 σε 63,947 εκ. € έναντι 65,142 € την 30.06.2021 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,83%, και αντίστοιχα για την Εταιρεία διαμορφώθηκε στα 43,746 εκ. € την 30.09.2021 έναντι 44,335 εκ. € την 30.06.2021 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,33%

vi) Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν κατά την 30.09.2021 στις 938 χιλ. € έναντι 1,307 εκ. € της 30.06.2021 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 28,21%, και για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 21,527 εκ. € κατά την 30.09.2021 έναντι 22,161 εκ. € την 30.06.2021 παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,86%.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και της ενέργειας, αναφορικά με την εν εξελίξει εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19, ο Όμιλος έχει από την πρώτη στιγμή υιοθετήσει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες υγειονομικής ασφάλειας.

Οι επιπτώσεις στον κλάδο της ενέργειας είναι πολύ περιορισμένες, δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από φωτοβολταϊκό πάρκο και από παραγωγή βιοαερίου, το σύνολο της οποίας εγχέεται στο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας αξιοποιώντας την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, τους ταχύτερους χρόνους παράδοσης και το οργανωμένο δίκτυο διάθεσης ο Όμιλος, προσπαθεί και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερες τιμές πώλησης των προϊόντων. Επίσης παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά όσον αφορά την πανδημία η διοίκηση του ομίλου ασκεί προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων για ελαχιστοποίηση του κινδύνου πτώσης των τιμών.

Η Διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί χωριστά τις επιμέρους δραστηριότητες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου με σκοπό την άμεση αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας και τον προσδιορισμό του επιπέδου παραγωγής ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η αύξηση του κόστους ενέργειας επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής των προϊόντων τόσο του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου , όσον και του κλάδου της ενέργειας.

Η επίπτωση δεν μπορεί να προσδιορισθεί καθότι το μέγεθος της θα εξαρτηθεί από την διαμόρφωση των τιμών των τελικών προϊόντων. Επίσης θα εξαρτηθεί και από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από την πλευρά της Πολιτείας. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει όπου κρίνεται αναγκαίο στις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text