Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo – Έκτακτο μέρισμα και νέα μέλη στο ΔΣ στην ημερήσια διάταξη

Σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo – Έκτακτο μέρισμα και νέα μέλη στο ΔΣ στην ημερήσια διάταξη

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo – Έκτακτο μέρισμα και νέα μέλη στο ΔΣ στην ημερήσια διάταξη

Σήμερα στις 2 το μεσημέρι πραγματοποιείται η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo, με δύο βασικά ζητήματα να πρωτοστατούν στην ημερήσια διάταξη.

Το πρώτο θέμα αφορά στη λήψη απόφασης για τη διανομή έκτακτου μερίσματος ύψους σχεδόν 52,4 εκατ. ευρώ στους μετόχους και το δεύτερο στην εκλογή δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Έκτακτη χρηματική διανομή

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία στην πρόσκληση για τη διενέργεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα συζητηθεί η λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Jumbo, συνολικού ποσού ύψους 52.383.007,22 ευρώ, «λαμβάνοντας υπόψη την καλή οικονομική κατάσταση της εταιρείας που επιτρέπει μια τέτοια ενέργεια προς τους μετόχους-συνεταίρους της, οι οποίοι επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και επενδύουν μεσομακροπρόθεσμα στην εταιρεία».

Το ποσό της έκτακτης χρηματικής διανομής θα ληφθεί από έκτακτα αποθεματικά σχηματισμένα από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των εταιρικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018, που ανήλθαν στο ποσό των 59.300.000,00 ευρώ. Από αυτό το ποσό, προτείνεται η διανομή συνολικού ποσού ύψους 52.383.007,22 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,3850 ανά μετοχή (επί συνόλου 136.059.759 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας).

Από την εν λόγω χρηματική διανομή θα πρέπει να παρακρατηθεί, όπου απαιτείται, ο ισχύον φόρος μερισμάτων (σήμερα 5% - ευρώ 0,0193) και να καταβληθεί κατά περίπτωση καθαρό ποσό (μετά την παρακράτηση) που ανέρχεται σε ευρώ 0,3658 ανά μετοχή.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναμένεται να προτείνει τις εξής ημερομηνίες για την υλοποίηση της απόφασης:

α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης της έκτακτης χρηματικής διανομής η 24.01.2022, ημερομηνία μετά την 21.01.2022, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap,

β) Προσδιορισμού δικαιούχων της έκτακτης χρηματικής διανομής (record date) η 25.01.2022

γ) Έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής η 31.01.2022.

Εκλογή δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά στην εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στον ορισμό ενός εξ αυτών ως ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται εδώ πως, με απόφαση της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είχε εκλεγεί οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, με διετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την είσοδο και συμμετοχή δύο νέων αξιόλογων και έμπειρων προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διοίκησή της, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της σε μία κρίσιμη και συγχρόνως δύσκολη οικονομική συγκυρία. Πρόκειται για τους Πόλυ Πολυκάρπου και Σάββα Κάουρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δύο νέα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση, σημαντική εμπειρία και επάρκεια γνώσεων, καλή φήμη, ήθος, εντιμότητα, ακεραιότητα και ικανοποιητικό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ «αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας καθώς διαθέτουν πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία σε θέματα χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης, τακτικών και φορολογικών ελέγχων ενώ έχουν και σημαντική διοικητική εμπειρία».

Εάν εγκριθεί η εισαγωγή των δύο νέων μελών, το δεκαμελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους εξής:

(1) Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη

(2) Δημήτριο Κεραμεύς

(3) Κωνσταντίνα Ντεμίρη

(4) Σοφία Βακάκη

(5) Νικόλαο Βελισσαρίου

(6) Φώτιο Τζίγκο

(7) Ευανθία Ανδριανού

(8) Μάριο Λασανιάνο

(9) Πόλυ Πολυκάρπου

(10) Σάββα Κάουρα

Ποιος είναι ο Πόλυς Πολυκάρπου

Γεννήθηκε το 1978 και διαθέτει 19 έτη εμπειρίας και εξειδίκευσης σε θέματα χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης, με υψηλή κατάταξη σε λίστες θεσμικών επενδυτών διεθνούς κύρους. Με πάθος και συνεχή αφοσίωση στην ανάλυση στρατηγικής επιχειρήσεων και στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας.

Το 2012 συνίδρυσε τον πρώτο ανεξάρτητο πάροχο έρευνας στην ελληνική/κυπριακή αγορά. Στο παρελθόν διετέλεσε Οικονομικός Αναλυτής στη Citi Investment Research (2005-09), Αντιπρόεδρος της Deutsche Bank Global Markets (2010-12), Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας στην Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Στέλεχος Πωλήσεων Θεσμικών Μετοχών στην ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) στη Διεθνή Χρηματοοικονομική και Επενδυτική Τραπεζική του ICMA (Henley Business School, 2003) και πτυχίου σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών (Bachelor with First Class Honors) από το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι (2002). Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας (1997). Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Ποιος είναι ο Σάββας Κάουρας

Γεννήθηκε το 1978 και είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Ναυτιλιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στο διάστημα 2005 - 2014 εργάστηκε ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος και RSM Greece. Κατά την διάρκεια της καριέρας του ήταν υπεύθυνος πολυάριθμων έργων στον τομέα των τακτικών και φορολογικών σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες. Από το 2014 έως σήμερα είναι επικεφαλής στο Οικονομικό τμήμα ναυτιλιακού ομίλου στην Ελλάδα με παρουσία στο εξωτερικό.

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19.01.2022, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 26.01.2022 και ώρα 14:00. Για την επαναληπτική συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Πώς κινήθηκαν οι τζίροι το 2021 – Προβληματισμός για το 2022

Όπως ανακοίνωσε στις αρχές του έτους η Jumbo, οι πωλήσεις του Ομίλου για το σύνολο του 2021 κατέγραψαν αύξηση 19,87% περίπου σε σχέση με το 2020 αλλά υπολείπονται κατά περίπου 2% των πωλήσεων του 2019. Μόνο τον περασμένο Δεκέμβριο - τον τελευταίο μήνα του 2021 - οι πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση κατά 95% περίπου σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 όταν τα καταστήματα ήταν κλειστά για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα:

Ελλάδα: Τον Δεκέμβριο του 2021, το σύνολο των καταστημάτων στην Ελλάδα ναι μεν παρέμεινε ανοιχτό, αλλά λειτούργησε κάτω από τους γνωστούς περιορισμούς. Αντίστοιχα, τον Δεκέμβριο του 2020 το σύνολο των φυσικών καταστημάτων στην Ελλάδα παρέμεινε κλειστό, τελώντας υπό συνθήκες lockdown. Συνολικά για το 2021, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά 32% περίπου σε σχέση με το 2020.

Κύπρος: Όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν χωρίς την επιβολή νέων περιορισμών. Υπενθυμίζεται ότι μέρος του Δεκέμβριου του 2020 παρέμειναν κλειστά τα δύο από τα πέντε καταστήματα στη χώρα. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις κατά τον Δεκέμβριο του 2021 εμφανίζονται αυξημένες κατά 15% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο κατά το 2021 είναι αυξημένες κατά 12% περίπου, σε σχέση με το 2020.

Βουλγαρία: Τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με τους ίδιους σκληρούς περιορισμούς για τη χώρα. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν οριακή αύξηση κατά 0,9% περίπου τον Δεκέμβριο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα όπου ένα κατάστημα παρέμεινε κλειστό. Συνολικά η αύξηση των πωλήσεων στη Βουλγαρία για το 2021, περιορίστηκε στο 0,5% περίπου, σε σχέση με το 2020.

Ρουμανία: Τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με τους ίδιους σκληρούς περιορισμούς. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν μείωση κατά 9,8% περίπου τον Δεκέμβριο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά για το 2021 η αύξηση των πωλήσεων περιορίστηκε στο 7% περίπου, σε σχέση με το 2020.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, το 2021, για το σύνολο του λιανεμπορίου, υπήρξε μία ακόμα χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε από πολυποίκιλους περιορισμούς και απαγορεύσεις στην λειτουργία της αγοράς. Ταυτόχρονα, η βίαιη διαταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και οι οδυνηρές ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, υποχρέωσαν τη διοίκηση του Ομίλου, να εκπονήσει και να εφαρμόσει μια νέα στρατηγική στον τομέα του προϊοντολογικού μείγματος και τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας νέων καταστημάτων.

Έτσι, δεδομένων των συνθηκών, τα αποτελέσματα των πωλήσεων για το 2021 κρίνονται εντυπωσιακά, ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 και μετά, με τις τελευταίες επιδημιολογικές εξελίξεις, η αγορά καταγράφει νέα σημαντική εξασθένιση, δείγμα της αβεβαιότητας και της αστάθειας που επικρατεί.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι για το 2021 το συνολικό μικτό ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας έναντι των κερδών της χρήσης 2021, ανέρχεται σε 0,77 ευρώ ανά μετοχή.

Καθώς όμως τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν, αποτελώντας παράγοντες που αν και αρχικά είχαν εκτιμηθεί ως προσωρινοί δεν αναμένεται να βελτιωθούν κατά το 2022, ενεργούν επιβραδυντικά στις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.

 

Πηγή:insider.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text