Αρχική | Οικονομία | Ευρωπαϊκή Οικονομία | Στο στόχαστρο της Κομισιόν τα «πλυντήρια» κρυπτονομισμάτων - Ποια μέτρα λαμβάνονται

Στο στόχαστρο της Κομισιόν τα «πλυντήρια» κρυπτονομισμάτων - Ποια μέτρα λαμβάνονται

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Φραγμό στο μαύρο χρήμα δεκάδων δισεκατομμυρίων που διακινείται και ξεπλένεται ακόμη και με τη χρήση κρυπτονομισμάτων επιχειρεί να βάλει η Κομισιόν συστήνοντας ειδική αρχή που θα παρακολουθεί τις συναλλαγές κεφαλαίων χρηματοπιστωτικών και μη ιδρυμάτων.

Ειδικότερα η νέα αρχή θα έχει την άμεση εποπτεία ορισμένων τύπων πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, σε περίπτωση που θεωρείται ότι ενέχουν κινδύνους.

Επίσης θα εποπτεύει έως 40 ομίλους και οντότητες, τουλάχιστον κατά την πρώτη διαδικασία επιλογή και θα διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή αναμένεται να αποστείλει το προσεχές διάστημα οδηγίες στις Ανεξάρτητες Αρχές που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καλύτερο συντονισμό τους στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σύμφωνα με το κείμενο της Επιτροπής για να ενισχυθεί η αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF), η ΕΕ θα δημιουργήσει ειδική Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA).

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του εγκλήματος, η νέα Αρχή αναμένεται θα συμβάλει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων, θα συμβάλει στην εναρμόνιση και τον συντονισμό των εποπτικών πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό και μη χρηματοπιστωτικό τομέα, στην άμεση εποπτεία των υψηλού κινδύνου και διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων και στον συντονισμό των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Το Συμβούλιο αναθέτει στην Αρχή εξουσίες άμεσης εποπτείας ορισμένων τύπων πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, σε περίπτωση που θεωρείται ότι ενέχουν κινδύνους.

Αναθέτει επίσης στην Αρχή να εποπτεύει έως 40 ομίλους και οντότητες —τουλάχιστον κατά την πρώτη διαδικασία επιλογής— και να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της εσωτερικής αγοράς υπό την εποπτεία της.

Περισσότερες εξουσίες σε σχέση με τη διακυβέρνηση της AMLA ανατίθενται επίσης στο γενικό συμβούλιο.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ και την ασφάλεια των πολιτών της.

Η ΕΕ από το 2018 έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με τους κανόνες αυτούς, γίνεται δυσκολότερη η απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων μέσω εικονικών εταιρειών και αυστηρότεροι οι έλεγχοι όσον αφορά τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.

Ενισχύεται επίσης ο ρόλος των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και βελτιώνεται η πρόσβαση και η ανταλλαγή πληροφοριών.

Ωστόσο, οι κανόνες πρέπει να αναπροσαρμόζονται συνεχώς ώστε να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι από την τεχνολογική καινοτομία, π.χ. τα εικονικά νομίσματα, την ολοένα μεγαλύτερη ενοποίηση των χρηματοοικονομικών ροών στην εσωτερική αγορά, τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα των τρομοκρατικών οργανώσεων και την εφευρετικότητα των εγκληματιών στην εκμετάλλευση κενών ή αδυναμιών του συστήματος.

Μάριος Χριστοδούλου

 

Πηγή: bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text