Μπορεί να ανέβει η αγορά της Αθήνας, σε μία διεθνώς “κακή” χρηματιστηριακή χρονιά;

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μπορεί να ανέβει η αγορά της Αθήνας, σε μία διεθνώς “κακή” χρηματιστηριακή χρονιά;

Η χρηματιστηριακή αγορά, από την ίδρυσή της, μέχρι και σήμερα, υπήρξε μία “περιφερειακή” αγορά. Άλλες φορές με αυξημένη σημασία για το ευρωπαϊκό και το διεθνές χρηματιστηριακό σύστημα (όπως συνέβη κατά την περίοδο 1999-2007, οπότε και είχε αναβαθμιστεί σε “αναπτυγμένη αγορά”) και άλλες με μειωμένη. (*)

 

Ως περιφερειακή αγορά, η επίδραση των τάσεων των μεγάλων και αναπτυγμένων διεθνών αγορών στην πορεία της, είναι πολύ μεγάλη. Αυτό αποδεικνύεται από τις καθημερινές διακυμάνσεις της, οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις της αμερικανικής αγοράς και των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, αλλά και από τις μεσομακροχρόνιες επιδόσεις της.

 

Τόσο με βάση τα ιστορικά στοιχεία που διαθέτουμε, από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, όσο και με βάση τα σύγχρονα στοιχεία από την ημερομηνία λειτουργίας του σημερινού Γενικού Δείκτη (ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 4/1/1988), διαβεβαιώνεται ότι, η συσχέτιση της μεσοχρόνιας πορείας της αγοράς της Αθήνας, με τις μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού, είναι υψηλή. Αυτό ισχύει κυρίως για τις φάσεις ανόδου, ενώ η συσχέτιση είναι μικρότερη στις φάσεις πτώσης.

 

Δηλαδή, ουδέποτε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε ετήσια άνοδο, χωρίς να έχει υπάρξει ταυτόχρονη άνοδος και στους αμερικανικούς ή τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες. Δείτε τον παρακάτω πίνακα, που καλύπτει την περίοδο 1991 έως και 2022.

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, το αντίστροφο δεν ισχύει, αφού πολλές φορές η ελληνική αγορά κατέγραψε πτώση, η οποία οφειλόταν σε σοβαρά εσωτερικά οικονομικά προβλήματα, χωρίς να καταγράφεται ταυτόχρονη πτώση και στους δείκτες των μεγάλων αγορών του εξωτερικού.

 Ετήσια μεταβολή βασικών χρηματιστηριακών δεικτών (1991 - 2022)

Έτος Γενικός Δείκτης Dow Jones S&P-500 Nasdaq-100 Russel-2000 DAX Nikkei FTSE-100 CAC-40 EuroStoxx-50

2022 0,3% -9,0% -13,2% -20,9% -14,7% -16,4% -0,4% 1,7% -10,7% -12,7%

2021 10,4% 18,7% 26,9% 21,4% 13,7% 15,8% 4,1% 14,3% 28,9% 21,0%

2020 -11,7% 7,7% 16,3% 43,6% 18,4% 3,5% 16,0% -14,3% -7,1% -5,1%

2019 49,5% 21,8% 28,9% 35,2% 23,7% 25,5% 18,2% 12,1% 26,4% 24,8%

2018 -23,6% -5,6% -6,2% -3,9% -12,2% -18,3% -12,1% -12,5% -11,0% -14,3%

2017 24,7% 25,1% 19,4% 28,2% 13,1% 12,5% 19,1% 7,6% 9,3% 6,5%

2016 1,9% 13,4% 9,5% 7,5% 19,5% 6,9% 0,4% 14,4% 4,9% 0,7%

2015 -23,6% -2,2% -0,7% 5,7% -5,7% 9,6% 9,1% -4,9% 8,5% 3,8%

2014 -28,9% 7,5% 11,4% 13,4% 3,5% 2,7% 7,1% -2,7% -0,5% 1,2%

2013 28,1% 26,5% 29,6% 38,3% 37,0% 25,5% 56,7% 14,4% 18,0% 17,9%

2012 33,4% 7,3% 14,4% 15,9% 14,6% 29,1% 22,9% 5,8% 15,2% 13,8%

2011 -51,9% 5,5% -0,9% -1,8% -5,5% -14,7% -17,3% -5,6% -17,0% -17,1%

2010 -35,6% 11,0% 12,8% 16,9% 25,3% 16,1% -3,0% 9,0% -3,3% -5,8%

2009 22,9% 18,8% 23,5% 43,9% 25,2% 23,8% 19,0% 22,1% 22,3% 21,1%

2008 -65,5% -33,8% -38,5% -40,5% -34,8% -40,4% -42,1% -31,3% -42,7% -44,4%

2007 17,9% 6,4% 3,5% 9,8% -2,7% 22,3% -11,1% 3,8% 1,3% 6,8%

2006 19,9% 16,3% 13,6% 9,5% 17,0% 22,0% 6,9% 10,7% 17,5% 15,1%

2005 31,5% -0,6% 3,0% 1,4% 3,3% 27,1% 40,2% 16,7% 23,4% 21,3%

2004 23,1% 3,1% 9,0% 8,6% 17,0% 7,3% 7,6% 7,5% 7,4% 6,9%

2003 29,5% 25,3% 26,4% 50,0% 45,4% 37,1% 24,5% 13,6% 16,1% 15,7%

2002 -32,5% -16,8% -23,4% -31,5% -21,6% -43,9% -18,6% -24,5% -33,7% -37,3%

2001 -23,5% -7,1% -13,0% -21,1% 1,0% -19,8% -23,5% -16,2% -22,0% -20,2%

2000 -38,8% -6,2% -10,1% -39,3% -4,2% -7,5% -27,2% -10,2% -0,5% -2,7%

1999 102,2% 25,2% 19,5% 85,6% 19,6% 39,0% 36,8% 17,8% 51,1% 46,7%

1998 85,0% 16,1% 26,7% 39,6% -10,8% 18,5% -9,3% 14,5% 31,5% 32,0%

1997 58,5% 22,6% 31,0% 21,6% 30,4% 46,7% -21,2% 24,7% 29,5% 36,8%

1996 2,1% 26,0% 20,3% 22,7% 14,8% 27,4% -2,6% 11,6% 23,7% 22,8%

1995 5,2% 33,5% 34,1% 39,9% 26,2% 7,8% 0,7% 20,3% -0,5% 14,1%

1994 -9,4% 2,1% -1,5% -3,2% -3,2% -7,0% 13,2% -10,3% -17,1% -7,9%

1993 42,6% 13,7% 7,1% 14,7% 17,0% 46,6% 2,9% 20,1% 22,1% 38,7%

1992 -17,0% 4,2% 4,5% 15,5% 16,4% -2,5% -26,4% 14,2% 5,2% 3,4%

1991 -13,1% 20,3% 26,3% 56,8% 43,7% 13,5% -3,6% 16,3% 16,3% 16,5%

 

Το παραπάνω, δεν ισχύει μόνο για την περίοδο 1991 έως και σήμερα, οπότε έχουμε επίσημα στοιχεία, αλλά ισχύει και για όλες τις ανοδικές φάσεις της ελληνικής αγοράς, από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου, έως και σήμερα.

 

Η παρούσα αναφορά επί των ιστορικών στοιχείων της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, έχει ως σκοπό, να προσθέσει στο διάλογο που γίνεται στην παρούσα φάση, για το κατά πόσο και σε τί βαθμό, θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί, θετικά, η χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας, σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ ή άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

 

Είναι σαφές -και είναι κάτι που είχαμε προβλέψει εδώ και μήνες- ότι, για συγκεκριμένους λόγους, η ελληνική οικονομία, στην παρούσα χρονική περίοδο, μπορεί να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, σε σχέση με τις ΗΠΑ ή τις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι κάτι που συγκρατεί το Γενικό Δείκτη της Αθήνας, από μία μεγάλη πτώση, όπως συνήθιζε στο παρελθόν, σε ένα τόσο προβληματικό οικονομικό περιβάλλον. (Δείτε εδώ)

Όμως, η όποια διαφοροποίηση μπορεί να υπάρξει, αυτή θα είναι μικρού μεγέθους, έτσι ώστε, η όποια προσδοκία για όφελος, να μην καλύπτει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει κάποιος, παραμένοντας σε μία μικρή και περιφερειακή αγορά (με προβληματικό παρελθόν) κατά τη διάρκεια μιας “ταραγμένης” περιόδου της διεθνούς οικονομίας.
Άλλωστε, θα πρέπει να γνωρίζουμε, ότι, η όποια αναμενόμενη “μεγάλη άνοδος” για την αγορά της Αθήνας, αυτή θα συνδυαστεί με ευρύτερες ανοδικές τάσεις στο μεγαλύτερο μέρος των διεθνών αγορών και ιδίως, των αγορών των ΗΠΑ.

 

(*) Δείτε παλαιότερο άρθρο μας για την κατηγοριοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς της Αθήνας, εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text