Αρχική | Ειδήσεις | Φοροδιαφυγή - Διαφθορά | Αυστηρότερες κυρώσεις για τα νομικά πρόσωπα που «ξεπλένουν» χρήμα

Αυστηρότερες κυρώσεις για τα νομικά πρόσωπα που «ξεπλένουν» χρήμα

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Αυστηρότερες κυρώσεις για τα νομικά πρόσωπα που «ξεπλένουν» χρήμα

Του Θανάση Κουκάκη

Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή καθιστά πιο αυστηρές τις διατάξεις για την ευθύνη των νομικών προσώπων σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φέρνοντας τεράστιες αλλαγές στο μέτωπο της καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με την τροπολογία, αν αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή κάποιο από τα βασικά αδικήματα τελείται προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή οντότητας από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της οντότητας και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτών ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό τους ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:


 

  • Διοικητικό πρόστιμο από 50.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ.
  • Οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως δύο έτη ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα.
  • Οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Με την τροπολογία στοιχειοθετείται η ευθύνη νομικών προσώπων, αλλά και νομικών οντοτήτων για όλες τις περιπτώσεις τέλεσης βασικών αδικημάτων του νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στις καινοτομίες που εισάγονται περιλαμβάνεται η επέκταση της ευθύνης και σε εκείνον που τελεί τις πράξεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της οντότητας.

Ομοίως, θεσπίζεται η ευθύνη του εντολοδόχου νομικών προσώπων και οντοτήτων και προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων και σε φυσικό πρόσωπο που είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις πράξεις που τελούνται προς όφελος ή για λογαριασμό νομικών προσώπων που ξεπλένουν χρήμα.

Με την αλλαγή αυτή της διατύπωσης δεν θα υπάρχει αμφιβολία ότι κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα θα επιβάλλονται και όταν η εγκληματική συμπεριφορά των επικεφαλής στα νομικά πρόσωπα δεν τελείται υπό όρους αυτουργίας, αλλά ηθικής αυτουργίας ή συμμετοχής. Έτσι, τα νομικά πρόσωπα, δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να επικαλεστούν ότι δεν τέλεσαν οι εκπρόσωποι τους ιδιοχείρως τα κρίσιμα κάθε φορά αδικήματα.

Η τροπολογία διπλασιάζει το ανώτατο όριο των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από νομικά πρόσωπα στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ, καταργούμενης της διακύμανσης αυτού στα 5 εκατ. ευρώ ή 2 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το αν πρόκειται για υπόχρεο ή μη υπόχρεο πρόσωπο.

Επίσης, αυξάνεται από το 1 εκατ. ευρώ στα 5 εκατ. ευρώ το ανώτατο όριο του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται όταν, από έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, καθίσταται δυνατή η τέλεση των αξιόποινων πράξεων από κατώτερο στέλεχος ή από εντολοδόχο του νομικού προσώπου ή της οντότητας.


Πήγη: cnn.gr

25

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text