Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 206 | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Περαιτέρω γεωγραφική ανάπτυξη - Αύξηση της κερδοφορίας

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το έτος 2018 ανήλθαν σε € 344 εκατ. συγκριτικά με €299,68 εκατ. κατά το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,79%. Η αύξηση των πωλήσεων παρατηρήθηκε στις βασικές επιχειρηματικές κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του Ομίλου. Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,01% στα € 116,71 εκατ.. Οι ξένες χώρες σημείωσαν άνοδο κατά 21,24% στα € 227,29 εκατ. και αντιπροσωπεύουν 66,07% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου.
Το μικτό περιθώριο κέρδους σημείωσε μικρή μείωση σε  37,5% από 38,9% κατά το 2017.

Παρά την  αύξηση του δανεισμού κατά € 14 εκατομμύρια, για να χρηματοδοτηθούν οι εξαγορές του Ομίλου, η χρηματοοικονομική κατάσταση εξακολουθεί να είναι υγιής (τα ίδια κεφάλαια αποτελούν το 63,4% του Παθητικού), ενώ  οι χρεωστικοί τόκοι αποτελούν μόλις το 0,69% των πωλήσεων.

Κατά το 2018, ο Όμιλος εξαγόρασε την εταιρία καλλυντικών προϊόντων INDULONA που διαθέτουν σημαντική παρουσία στην Σλοβακία και στην Τσεχία. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε € 8,83 εκατομμύρια. Επίσης, εξαγόρασε τον Όμιλο Ergopack στην Ουκρανία. Η δραστηριότητα της Ergopack αφορά στην παραγωγή και διανομή προϊόντων οικιακής χρήσης, με κυριότερες κατηγορίες τις σακούλες απορριμμάτων,  τα προϊόντα συσκευασίας τροφίμων και τα είδη καθαρισμού. Οι πωλήσεις του Ομίλου Ergopack κατά το 2017 ανήλθαν σε 29 εκ. δολάρια. Η εξαγορά από τον Όμιλο Σαράντης έγινε στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου στη γεωγραφική περιοχή της Ουκρανίας και ευρύτερα στην περιοχή της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (κράτη της πρώην επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης). Το τίμημα της εξαγοράς έφθασε στα € 6,3 εκατομμύρια. Τέλος, από τον Οκτώβριο του 2018 ο Όμιλος ανέλαβε τη διανομή του Wella, σήμα  της εταιρείας COTY.

Κατά την άποψή μας ο Όμιλος συνεχίζει μία ιδιαίτερα θετική πορεία ετών, μέσα από τη διαρκή εξάπλωσή του σε νέες προϊοντικές και γεωγραφικές αγορές και τη διαρκή αύξηση του μεγέθους του. Προς την ίδια  κατεύθυνση θα κινηθεί και κατά το 2019.

Η μετοχή επιδεικνύει μία σταθερά ανοδική πορεία, χωρίς εξάρσεις. Η τιμή της, στις 12/4/2019 ήταν € 7,44 και από την αρχή του έτους η απόδοσή της φθάνει στο 6,59%. Η μέση τιμή της κατά το 2019 είναι 7,172 και η μέση αξία συναλλαγών έφθασε στα  267.800 ευρώ.

Η εταιρία θα διανείμει μέρισμα € 0,14 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 1,88%). Σημειώνεται ότι η εταιρία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εταιρίες με τη συχνότερη διανομή μερίσματος (15 φορές στα τελευταία 20 χρόνια).

 

Εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη των μεγεθών του Ομίλου θα συνεχιστεί, η θέση μας για τη μετοχή είναι θετική.

ΟΜΙΛΟΣ
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 179.191 190.235 200.888 214.362
Σύνολο Ενεργητικού 265.964 282.758 306.352 354.704
Ίδια Κεφάλαια 166.405 182.965 201.435 224.629
Σύνολο Υποχρεώσεων 98.553 98.724 104.916 130.075
Υποχρεώσεις / Παθητικό 37,06% 34,91% 34,25% 36,67%
Πωλήσεις 278.761 329.018 299.682 343.996
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά κέρδη 132.498 152.634 116.482 128.893
Μικτό Περιθ. Κέρδους 47,53% 46,39% 38,87% 37,47%
Δαπάνες λειτουργίας 115.441 135.124 92.538 98.858
Χρηματοοικονομικά Έξοδα/(έσοδα) 1.890 5.513 -160 2.378
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 0,68% 1,68% -0,05% 0,69%
EBIDTA 29.770 35.920 39.660 46.990
Περιθώριο EBIDTA 10,68% 10,92% 13,23% 13,66%
Κέρδη μετά από φόρους 18.532 19.443 28.985 33.139
Καθ. Περ. Κέρδους 6,65% 5,91% 9,67% 9,63%
Χρηματοοικονομικές σχέσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 6,2% 5,6% 6,7%
Σύνολο Ενεργητικού 6,3% 8,3% 15,8%
Ίδια Κεφάλαια 10,0% 10,1% 11,5%
Σύνολο Υποχρεώσεων 0,2% 6,3% 24,0%
Πωλήσεις 18,0% -8,9% 14,8%
Κόστος Πωληθέντων #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Μικτά κέρδη 15,2% -23,7% 10,7%
Δαπάνες λειτουργίας 17,1% -31,5% 6,8%
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 191,7% -102,9% -1582,1%
EBIDTA 20,7% 10,4% 18,5%
Κέρδη μετά από φόρους 4,9% 49,1% 14,3%
Στοιχεία στο "Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο"

 

 

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 206


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text