Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 205 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Είσοδος σε φάση αύξησης των μεγεθών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Είσοδος σε φάση αύξησης των μεγεθών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Είσοδος σε φάση αύξησης των μεγεθών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Είσοδος σε φάση αύξησης των μεγεθών

 

Η δραστηριοποίηση του Ομίλου σε τρεις διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι εμφανίζουν συμπληρωματικότητα μεταξύ τους, αλλά που επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες, του επέτρεψε να διατηρήσει σε ισορροπία τα βασικά της μεγέθη και να τα αποτελέσματά της σε υψηλά επίπεδα.

 

Κατά το 2018, το πρώτο έτος μετά από τον εταιρικό μετασχηματισμό του, ο Όμιλος κατέγραψε πωλήσεις € 1.527 εκατ., δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με αυτές του 2017. Το (συνολικό) ποσοστό μικτού κέρδους μειώθηκε στο 19,5% (έναντι 20,5% κατά το 2017, όμως παραμένει σε ικανοποιητικά υψηλά επίπεδα. Το EBIDTA σημείωσε μείωση σε € 287,2 εκατ., έναντι € 306 εκατ. στο 2017, όμως ως περιθώριο επί των πωλήσεων (18,9%) παραμένει υψηλό. Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη υποχώρησαν στα € 140,2 εκατ. έναντι € 157,7 εκατ. στο 2017. Σημειώνεται ότι στα καθαρά κέρδη υπάρχει έκτακτη επιβάρυνση € 3,0 εκατ. (και € 6,4 εκατ. στο EBIDTA), λόγω πληρωμής προς τη ΔΕΠΑ αναδρομικών αναθεωρήσεων (για τα έτη 2012 και 2013) κόστους προμηθειών.

 

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την πολύ καλή πορεία του τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων -ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018- ο οποίος αύξησε την λειτουργική κερδοφορία του (πριν από τόκους και φόρους) κατά € 37,1 εκατ., τη μείωση των πωλήσεων στον τομέα έργων, ο οποίος μείωσε την κερδοφορία και τη συμβολή του στα λειτουργικά κέρδη € 34,2 εκατ. και από την επιδείνωση των αποτελεσμάτων του τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ο οποίος μείωσε τη συμβολή του στα λειτουργικά αποτελέσματα κατά € 18,2 εκατ. Τέλος, στο σχηματισμό των αποτελεσμάτων συνέβαλε θετικά η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών σε € 50,7 εκατ. από € 63,4 εκατ. κατά το 2017, στοιχείο που είναι αποτέλεσμα των αυξημένων χρηματοοικονομικών ροών και της βελτίωσης του τραπεζικού δανεισμού, παρά την πληρωμή μερίσματος ύψους € 45,7 εκατ. κατά τη χρήση του 2018.

 

Για το τρέχον έτος, ο τομέας της μεταλλουργίας αναμένεται διατηρήσει την πολύ καλή επίδοση του 2018. Ο τομέας των έργων έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο € 984 εκατ. από τα οποία, έργα άνω των € 600 εκατ. θα εκτελεστούν εντός του 2019, ενώ αναμένεται να συναφθούν συμφωνίες που θα αυξήσουν το υπόλοιπο των έργων για τα επόμενα χρόνια. Στο τομέα της ενέργειας αναμένεται βελτίωση του επιπέδου παραγωγής και δραστηριοποίησης και βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους. Στην εξέλιξη της κερδοφορίας του τομέα μεγάλο ρόλο παίζει η τιμή του φυσικού αερίου και τα περιθώρια κέρδους που επιτρέπει. (Περισσότερα για τις εξελίξεις σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης της εταιρίας, διαβάστε στις σελίδες 9 έως 17 της ετήσιας έκθεσης (εδώ)).

 

Κατά το 2019 θα πρέπει να αναμένουμε εξαιρετική βελτίωση των αποτελεσμάτων τα οποία θα κινηθούν στα καλύτερα επίπεδα της ιστορίας του Ομίλου. Σύμφωνα με παλαιότερες προβλέψεις του προέδρου της Εταιρίας κ. Ε. Μυτιληναίου (εδώ), οι οποίες επαναλήφθηκαν πρόσφατα και οι οποίες μπορούν να τεκμηριωθούν και από τα αποτελέσματα του 2018, οι πωλήσεις αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 2,0 και 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κέρδη πριν από τόκους, φόρους και αποσβέσεις (EBIDTA) θα κυμανθούν γύρω από τα € 400 εκατομμύρια. Στην περίπτωση αυτή, τα κέρδη μπορούν να πλησιάσουν ή και να υπερβούν τα € 200 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 50% σε σχέση με το 2018. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι, καθώς ολοκληρώνεται μία σειρά εξελίξεων και έργων, στη διετία 2020-2021 που θα ακολουθήσει, μπορούν να επαναληφθούν οι καλές επιδόσεις του 2019.

 

Ο Όμιλος θα διανείμει μέρισμα € 0,36 και με βάση την τιμή της 29/3/2019 (€ 9,01), η μερισματική απόδοση φθάνει στο 4,0%. Η κεφαλαιοποίησή του (με 142,9 εκατ. μετοχές) φθάνει στα € 1.287 εκατ. και η σχέση Ρ/Ε (κέρδη 2018) φθάνει στο 9,17, σχέση που υποχωρεί σημαντικά αν ληφθούν υπ’ όψη τα αναμενόμενα κέρδη για το 2019. Από την αρχή του έτους, η μετοχή σημειώνει άνοδο κατά 23,59%, ενώ οι μέσες συναλλαγές της κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2019 φθάνουν (σε αξία) στα € 1,78 ημερησίως.

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Εξέλιξη Μεγεθών (2016-2018)
2016 Διάρθρωση επί συνόλου 2017 Μετ. 2016 -2017 (%) Διάρθρωση επί συνόλου 2018 Μετ. 2017 -2018 (%) Διάρθρωση επί συνόλου
Πωλήσεις
Μεταλλουργίας και Μεταλλείων 447,9 35,9% 519,6 16,0% 34,0% 549,5 5,8% 36,1%
Ολοκληρωμένα Έργα - Υποδομές 438,4 35,2% 501,4 14,4% 32,8% 367,3 -26,7% 24,1%
Ηλεκτρισμός - Φυσ. Αέριο 363,8 29,2% 507,4 39,5% 33,2% 608,1 19,8% 39,9%
Λοιπά - Διακοπείσες -4,0 -0,3% -1,7 -57,5% -0,1% -1,3 -23,5% -0,1%
Σύνολο Πωλήσεων 1.246,1 1.526,7 22,5% 1.523,6 -0,2%
Μικτά Κέρδη 200,4 317,6 297,4
Μικτό περιθ. κέρδους 16,1% 20,8% 19,5%
EBIDTA
Μεταλλουργίας και Μεταλλείων 84,3 37,9% 124,1 47,2% 40,6% 166,0 33,8% 57,8%
Ολοκληρωμένα Έργα - Υποδομές 81,8 36,8% 87,8 7,3% 28,7% 54,9 -37,5% 19,1%
Ηλεκτρισμός - Φυσ. Αέριο 65,3 29,4% 74,7 14,4% 24,4% 60,4 -19,1% 21,0%
Λοιπά - Διακοπείσες -9,1 -4,1% 19,4 -313,2% 6,3% 5,9 -69,6% 2,1%
Σύνολο EBIDTA 222,3 306,0 37,7% 287,2 -6,1% #REF!
Περιθώριο EBIDTA 17,8% 20,0% 18,9%
Σύνολο Κερδών μ.φ. 61,2 157,7 140,2
Καθαρό περιθ. κέρδους 4,9% 10,3% 9,2%


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text