Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Νομοσχέδιο για διαφάνεια-εταιρική διακυβέρνηση φέρνει η… Folli Follie

Νομοσχέδιο για διαφάνεια-εταιρική διακυβέρνηση φέρνει η… Folli Follie

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Νομοσχέδιο για διαφάνεια-εταιρική διακυβέρνηση φέρνει η… Folli Follie

Νέα δεδομένα για τις εισηγμένες επιχειρήσεις προωθούνται με σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στο υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να οδεύσει προς τη Βουλή. Οι αλλαγές στον ορισμό ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. και οι υποχρεώσεις διαφάνειας.

Λεπτομερή περιγραφή που αφορά στον ορισμό των ανεξάρτητων και μη μελών, στον τρόπο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου μίας εταιρείας, στις οργανωτικές μονάδες που αυτός θα πρέπει να υποστηρίζει αλλά και σε πρόσθετες υποχρεώσεις διαφάνειας σε ό,τι αφορά στους μετόχους περιλαμβάνει το σ/ν «Για τη διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Εσωτερική Οργάνωση στο Πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης Εταιρειών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή ομολογίες σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα», το οποίο συνέταξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται στην τελική ευθεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να γίνει νόμος.

Το σχέδιο για την Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί «φάντασμα» πολλών ετών καθώς τα τελευταία τουλάχιστον 8 έτη «πηγαινοέρχεται» μεταξύ ΕΚ και Υπουργείου Οικονομικών.

Η υπόθεση Folli Follie φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες μάλιστα έδωσαν το σχετικό κείμενο σε μικρή ομάδα ανεξάρτητων νομικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου εκείνοι να προσθέσουν ό,τι θεωρούσαν απαραίτητο στην παρούσα φάση.

Την ερχόμενη Παρασκευή συνεδριάζει η Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΚ, προκειμένου να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του συγκεκριμένου κειμένου.

Στο εν λόγω σ/ν αναφέρεται σαφώς πότε ένα μέλος θεωρείται ανεξάρτητο:

Ένα μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο, εφόσον δεν κατέχει κατά τη διάρκεια της θητείας του άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες δύνανται να επηρεάζουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία υφίσταται στις ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις προσώπων: 2.1 Πρόσωπο που λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο ή σε επιτροπές του καθώς και της είσπραξης πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, αρκεί οι παροχές αυτές να μη συναρτώνται με τη συνέχιση των υπηρεσιών αυτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 10 του σ/ν που κάνει λόγο για πρόσφατες υποχρεώσεις διαφάνειας και μεταξύ άλλων αναφέρει πως «Κάθε Εταιρεία, σε περίπτωση δημοσιοποίησης από τρίτο πρόσωπο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων ή την τιμή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων μέσων, οφείλει με ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιοποιείται με τα μέσα που ορίζονται στο αρ. 21 του ν. 3556/2007: (α) να προβεί, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή αληθείς, σε άμεση επιβεβαίωσή τους, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες, ή (β) να προβεί, εφόσον οι πληροφορίες είναι ανυπόστατες ή ψευδείς ή ανακριβείς, σε άμεση διάψευσή τους ή στην επισήμανση της ανακρίβειας τέτοιων πληροφοριών, αντιστοίχως».

Από το σχετικό κείμενο ωστόσο απουσιάζει άρθρο που να αναφέρεται στις αμοιβές Δ.Σ. όπως συνέβαινε σε παλαιότερες εκδόσεις αυτού, ενώ έχει ενδιαφέρον κατά πόσο το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει λάβει γνώση του σχετικού κειμένου ή όχι.

Πηγή: www.euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text