Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 230 | Η σημασία της επιτυχίας της α.μ.κ. της Alpha Bank για το Χρηματιστήριο

Η σημασία της επιτυχίας της α.μ.κ. της Alpha Bank για το Χρηματιστήριο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η σημασία της επιτυχίας της α.μ.κ. της Alpha Bank για το Χρηματιστήριο

Η άνοδος της μετοχής της Alpha Bank, κατά τη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2021, ημέρα εισαγωγής των νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας (έκλεισε στο € 1,14 με άνοδο 1,24%), αποτελεί μία πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα εξέλιξη τόσο για την τράπεζα και τον τραπεζικό κλάδο, όσο και για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, γενικότερα. Η άνοδος αυτή, καταρρίπτει ένα μεγάλο “ταμπού” για τον τραπεζικό κλάδο, αφού, μετά από 13 περίπου χρόνια, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, παύουν πλέον να οδηγούν αναπόφευκτα σε ζημιές.

Οι μέτοχοι των τραπεζών, αλλά και όλοι όσοι παρακολουθούν τις χρηματιστηριακές εξελίξεις των τελευταίων ετών, βίωσαν την απόλυτη καταστροφή του τραπεζικού κλάδου, η οποία ξεκίνησε από τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008, συνεχίστηκε -και κορυφώθηκε- με την κρίση των ελληνικών ομολόγων και το διπλό PSI του 2012 και ολοκληρώθηκε με την κρίση των “κόκκινων” δανείων στα τελευταία έξι χρόνια.

Ουδέποτε στην παγκόσμια χρηματιστηριακή ιστορία, δεν καταγράφηκαν τόσο μεγάλες ζημιές για κάποιον χρηματιστηριακό κλάδο.

Στον παρακάτω πίνακα, εξετάζουμε την πορεία του χρηματιστηριακού δείκτη των τραπεζών (ΔΤΡ) στο διάστημα, από 31/10/2007 (την ημέρα που πέτυχε την υψηλότερη τιμή της δεκαετίας του 2000 -λίγο πριν από τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008), έως και την 13/7/2021.

 

Υπολογισμός εξέλιξης και απόδοσης του Δείκτη Τραπεζών (ΔΤΡ) του Χρηματιστηρίου,

κατά το διάστημα 31/10/2007 - 13/7/2021

Τέλος έτους

Επίσημη Τιμή Δείκτη Τραπεζών

Δείκτης μετά επανυπολογισμό

Μεταβολή

Εξέλιξη κεφαλαίου € 100

Γενικός Δείκτης

Μεταβολή

Εξέλιξη κεφαλαίου € 100

31/10/2007

7.751,08

1.550.216,00


100,000

5.334,50


100,000

2007

7.296,42

1.459.284,00

-5,87%

94,130

5.178,83

-2,92%

97,082

2008

1.899,40

379.880,00

-73,97%

24,502

1.786,51

-65,50%

33,493

2009

2.661,69

532.338,00

40,13%

34,335

2.196,16

22,93%

41,173

2010

1.250,99

250.198,00

-53,00%

16,137

1.413,94

-35,62%

26,507

2011

262,86

52.572,00

-78,99%

3,390

680,42

-51,88%

12,755

2012

226,28

45.256,00

-13,92%

2,918

907,90

33,43%

17,019

2013

179,88

35.976,00

-20,51%

2,320

1.162,68

28,06%

21,795

2014

96,18

19.236,00

-46,53%

1,240

826,18

-28,94%

15,488

2015

58,92

1.178,40

-93,87%

0,076

631,35

-23,58%

11,836

2016

837,94

837,94

-28,89%

0,054

643,64

1,95%

12,066

2017

876,19

876,19

4,56%

0,057

802,37

24,66%

15,042

2018

439,63

439,67

-49,82%

0,028

613,30

-23,56%

11,498

2019

885,16

885,16

101,34%

0,057

916,67

49,47%

17,186

2020

518,99

518,99

-41,37%

0,033

808,99

-11,75%

15,167

2021

555,26

555,26

6,99%

0,036

869,72

7,51%

16,305

1) Ως βάση υπολογισμού της εξέλιξης των δεικτών, λαμβάνουμε την 31/10/2007, ημέρα που επιτεύχθηκε η υψηλότερη τιμή κατά τη δεκαετία του 2000. 2) Η "επίσημη τιμή δείκτη" είναι η τιμή που αναφέρεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, κάθε μέρας. 3) Στις 4/2/2015, ο Δείκτης Τραπεζών, αναπροσαρμόστηκε, πολλαπλασιαζόμενος επί 10 (δηλαδή, η τιμή κλεισίματος της 33/2/2015 πολλαπλασιάστηκε επί 10 και από την 4/2/2015, ο υπολογισμός άρχισε να γίνεται στη νέα βάση). 4) Στις 17 Ιουνίου 2016, ο Δείκτης Τραπεζών αναπροσαρμόστηκε εκ νέου, πολλαπλασιαζόμενος επί 20. 5) Με βάση τις αναπροσαρμογές του 2015 και του 2016, υπολογίζουμε πόσο θα είχε ο δείκτης στις προηγούμενες ημερομηνίες.

Σημειώνουμε ότι, πολλοί επενδυτές, είτε έχουν ξεχάσει, είτε δε γνωρίζουμε ότι, κατά την περασμένη δεκαετία, ο Δείκτης Τραπεζών, υπέστη δύο αναπροσαρμογές. Η πρώτη κατά το Φεβρουάριο του 2015, οπότε η τιμή του ΔΤΡ πολλαπλασιάστηκε επί “10” και η δεύτερη, κατά τον Ιούνιο του 2016, οπότε η τιμή του ΔΤΡ πολλαπλασιάστηκε, εκ νέου, επί “20”. Συνεπώς, αν κάποιος θέλει να μετατρέψει μία τιμή του δείκτη κατά το 2007, σε “σημερινές” τιμές, θα πρέπει να τον πολλαπλασιάσει επί 300. Αντίστοιχα, αν θέλει να μετατρέψει μία σημερινή τιμή σε τιμές του δείκτη πριν από τις 4/2/2015, θα πρέπει να διαιρέσει τη σημερινή τιμή, δια 300.

Έτσι, προκύπτει ότι, ο τραπεζικός κλάδος στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μεταξύ της 31/10/2007 και της 13/7/2021, έχει υποστεί απώλεια 99,976% (δείτε το διάγραμμα, εδώ). Κατά το ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, κατέγραψε (και εξακολουθεί να καταγράφει) απώλειες 83,70%. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι, εάν κάποιος είχε επενδύσει στον τραπεζικό κλάδο (μέσω του Δείκτη Τραπεζών ΔΤΡ) το ποσό των € 100, σήμερα η επένδυσή του θα είχε αξία μόλις € 0,036 (δηλαδή 3,6 λεπτά). Ενώ αν είχε επενδύσει στο Γενικό Δείκτη (ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τραπεζικές μετοχές), η επένδυσή του θα άξιζε € 16,31 (χωρίς να υπολογίζονται τα μερίσματα).

Η ποσοστιαία απώλεια όμως είναι η “στατιστική” πλευρά των όσων δραματικών συνέβησαν στον τραπεζικό κλάδο κατά τα τελευταία 13 χρόνια. Στον Πίνακα 2, θα δούμε τις πραγματικές απώλειες, σε πραγματικό χρήμα.

 


Απώλειες κεφαλαίου και κεφαλαιοποίησης από τον τραπεζικό κλάδο
2008-2021 (εκατ. €)

Τράπεζα Αντληθέν ποσό Κεφαλ/ση 31/12/2007 Κεφαλ/ση 13/7/2021 Απώλειες (14/12/2020)

Alpha Bank 10.120,3 10.233,3 2.673,2 -17.680,4

Aspis Τράπεζα 50,0 201,9 0,0 -251,8

Eurobank 11.059,0 12.640,7 3.077,9 -20.621,9

Αγροτική Τράπεζα 1.549,5 3.458,8 0,0 -5.008,3

Γενική Τράπεζα 910,5 576,9 0,0 -1.487,4

Εθνική Τράπεζα 17.556,4 22.345,4 2.199,9 -37.702,0

Εμπορική Τράπεζα 1.838,9 2.690,2 0,0 -4.529,1

Ταχ. Ταμιευτήριο 531,3 1.743,9 0,0 -2.275,2

Τράπεζα Αττικής 1.319,6 531,1 72,0 -1.778,8

Τράπεζα Πειραιώς 14.787,7 9.056,6 1.738,0 -22.106,3

Τράπεζα της Ελλάδος
1.462,1 298,0 -1.164,1

Proton Bank
614,3
-614,3Τράπεζα Κύπρου 763,7 7.029,2 0,0 -7.792,9

Λαϊκή Τράπ. Κύπρου 1.799,1 1.437,4 0,0 -3.236,4

Marfin Popular Bank 488,2 7.249,9 0,0 -7.738,1

Σύνολα 62.774,2 81.271,7 10.058,9 -133.986,9

 

Από τον πίνακα αυτόν, προκύπτουν τα εξής συγκλονιστικά:

α) Μεταξύ του 2008 και του 2021, πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις εισηγμένες τράπεζες (συμπεριλαμβάνονται και αυτές που ήταν εισηγμένες στο παρελθόν) και αντλήθηκε το ποσό των € 62,77 δισεκατομμυρίων -τα ποσά είναι δυσθεώρητα.

β) Το σύνολο της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών, κατά την ημερομηνία “βάσης” της έρευνάς μας (13/7/2021) έφτανε στα € 81,27 δισεκατομμύρια.

γ) Σήμερα (13/7/2021), μετά και τις δύο τελευταίες αυξήσεις τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς - € 1,2 δισ. και Alpha Bank - € 0,8 δισ.) και τις μετοχές που εκδόθηκαν απ’ αυτές, η συνολική κεφαλαιοποίηση των έξι τραπεζών (4 συστημικών πλέον της Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Αττικής) φτάνει στα € 10,06 δισεκατομμύρια.

 

Δηλαδή, καθ’ όλο το εξεταζόμενο διάστημα, έχει υπάρξει ζημιά ύψους € 133,99 δισεκατομμυρίων. Η ζημιά αυτή είναι δυσθεώρητη και ισούται με το 78,3% ενός (τρέχοντος) ετησίου ΑΕΠ, ή με 4,5 φορές τα κονδύλια που θα εισπράξει (είτε ως επιχορηγήσεις, είτε ως δανεισμό) η Ελλάδα, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Και αν κάποιος θεωρήσει ότι, το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς προέρχεται από την απώλεια της κεφαλαιοποίησης (δηλαδή από την πτώση των τιμών των μετοχών), κάνει λάθος. Επειδή, η εκάστοτε κεφαλαιοποίηση βασίζεται στην πορεία του παρελθόντος και στο παρελθόν της, η κάθε εταιρία έχει πραγματοποιήσει αυξήσεις κεφαλαίου, δηλαδή, κάποιο άλλο χρήμα, εισήλθε στις εταιρίες σε κάποια άλλη εποχή. Παράλληλα, για να φτάσει η κεφαλαιοποίηση σε κάποιο σημείο, σημαίνει ότι, κάποιοι επενδυτές αγοράζουν με πραγματικό χρήμα, το οποίο φεύγει από άλλες παραγωγικές χρήσεις για να αγοραστούν μετοχές.

Όμως, ακόμη και αν δεν υπολογίσουμε τις ζημιές που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση και πάλι έχουμε ένα  ποσό € 62,77 δισεκατομμυρίων, τα οποία εισέρρευσαν στα εταιρικά ταμεία των τραπεζών, από το 2008 έως και σήμερα, τα οποία “εξαϋλώθηκαν” στην  κυριολεξία!

 

Αυτή ήταν η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο μέχρι σήμερα. Η εικόνα αυτά, δικαιολογεί απόλυτα το φόβο -έως και πανικό- των επενδυτών, στο άκουσμα της πραγματοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από μία τράπεζα. Και γι’ αυτό θεωρούμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ως ένα “γεγονός - σταθμό” για το τραπεζικό σύστημα, αλλά και για το Χρηματιστήριο γενικότερα.

Δε μπορούμε να θεωρήσουμε το ίδιο και για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, που προηγήθηκε κατά τρεις μήνες, αφού η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε με μείωση του αριθμού των μετοχών και με -σχεδόν- μηδενισμό της αξίας των μετοχών των παλαιότερων μετόχων.

 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, όπως είχαμε αναφέρει από την αρχή της διαδικασίας, ήταν μία αύξηση που είχε αναπτυξιακό χαρακτήρα, δηλαδή, τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν δε θα καλύψουν “τρύπες” λανθασμένων επιλογών ή αρνητικών εξελίξεων του παρελθόντος, αλλά θα χρηματοδοτήσουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της τράπεζας.

 

Με βάση τα όσα αναφέρουν οι διοικήσεις των τραπεζών αυτό το διάστημα, αλλά και ο εποπτικός τους φορέας (Τράπεζα της Ελλάδος), το μεν πρόβλημα των “κόκκινων δανείων” τείνει να εξαληφθεί (κατά το 2022, τα ποσοστά των NPL, θα είναι μονοψήφια, ανώτερα μεν από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά δε θα συνιστούν κίνδυνο για την επιβίωση των τραπεζών), ενώ το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα επιτρέπει την ανάπτυξη των παραδοσιακών εργασιών τους, ενώ το βασικό πρόβλημά τους, μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα είναι όμοιο με το βασικό πρόβλημα όλων των τραπεζών σε όλο το κόσμο: χαμηλό επίπεδο επιτοκίων, κάτι που περιορίζει τις δυνατότητες κερδοφορίας τους.

 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, υπήρξε μία πετυχημένη διαδικασία. Το γεγονός ότι, την πρώτη μέρα μετά την κυκλοφορία των νέων μετοχών, η μετοχή δεν υποχώρησε, παρά το ότι είχε “επάνω της” ένα κέρδος 13% από την τιμή της αύξησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επιβεβαιώνει τη νέα φάση στην οποία εισήλθε ο χρηματιστηριακός κλάδος των τραπεζών, ο οποίος μπορεί πλέον να λειτουργεί με κανονικότητα και στο Χρηματιστήριο.


Γιάννης Σιάτρας


Δείτε παλαιότερα άρθρα:
Ποιο είναι το χρηματιστηριακό μέλλον των τραπεζών (
εδώ)
2007 - 2018: Η εξαΰλωση ποσού 138 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες! (
εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text