Αρχική | Εταιρίες | Ελληνικές Εταιρίες | Noval Property: Απόφαση Γ.Σ. για ΑΜΚ 21,34 εκατ. ευρώ

Noval Property: Απόφαση Γ.Σ. για ΑΜΚ 21,34 εκατ. ευρώ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Noval Property: Απόφαση Γ.Σ. για ΑΜΚ 21,34 εκατ. ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.346.259 ευρώ με έκδοση ισάριθμων μετοχών και με τιμή διάθεσης 1,27902 ευρώ εκάστης, με εισφορές σε είδος, ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Noval Property, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την εισηγμένη, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €21.346.259 με έκδοση 21.346.259 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης €1,27902 εκάστης, με εισφορές σε είδος, ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 2778/1999

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της, ομοφώνως και παμψηφεί:

Α. Αποδέχθηκε τις νομίμως καταχωρηθείσες και δημοσιευθείσες εκθέσεις αποτίμησης των πιστοποιημένων ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών ακινήτων.

Β. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (€21.346.259) με εισφορές σε είδος ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιριών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 17 και 20 επ. του Ν. 4548/2018) και τις οικείες διατάξεις του Ν. 2778/1999, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (21.346.259) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης €1,27902 ανά μετοχή.

Θέμα 2ον: Αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 3ον: Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για την εκτίμηση των ακινήτων, τα οποία θα αποκτήσει η Εταιρεία με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τον διορισμό της Εταιρείας "Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυμος Εταιρεία Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων", ως ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, νομίμως καταχωρημένου στο οικείο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, για την, συμφώνως με την διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 2778/1999, αποτίμηση της αξίας κατά την 30.06.2022 (εφόσον τα εν λόγω ακίνητα έχουν περιέλθει μέχρι τότε στην ιδιοκτησία της Εταιρίας) ή/και κατά την 31.12.2022 των επενδύσεων της Εταιρίας αναφορικώς με τα ακίνητα, τα οποία θα αποκτήσει η Εταιρία με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

 

Πηγή:liberal.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text