Αρχική | Χαρτοφυλάκια | Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο - Ελεύθερη πρόσβαση | Αποτελέσματα δωδεκαμήνου 2019 εισηγμένων εταιριών με εμπορεύσιμες μετοχές

Αποτελέσματα δωδεκαμήνου 2019 εισηγμένων εταιριών με εμπορεύσιμες μετοχές

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 


Στις 30/6/2020 ολοκληρώθηκε με δίμηνη καθυστέρηση λόγω πανδημίας κορονοιού η δημοσίευση των αποτελεσμάτων δωδεκαμήνου 2019 όλων των εισηγμένων, (εκτός των ελληνικών τραπεζών), εκ των οποίων μόνον των 43 μη-τραπεζικών εταιριών με εμπορεύσιμες μετοχές παραθέτουμε τα αποτελέσματα σε απλοποιημένη μορφή κατάλληλη για  χρήση των τεχνικών αναλυτών που δέχονται επιλεγμένες εισροές από την θεμελιακή ανάλυση, στην περίπτωσή μας, τις μεταβολές τζίρου και κερδών. Δεν δημοσιεύουμε αποτελέσματα εταιριών με μη-εμπορεύσιμες μετοχές διότι δεν έχει νόημα για εμάς τους ιδιώτες επενδυτές-traders αφού δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα πράξεις σε αυτές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019 ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ (με μετοχές μέσου ημερήσιου τζίρου άνω των 10 χιλιάδων ευρώ)

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2019

(σε εκατ. €)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

(σε εκατ. €)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ %

ΚΕΡΔΗ 2019 (σε εκατ. €)

ΚΕΡΔ 2018 (σε εκατ. €)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΩΝ %

ΑΒΑΞ

576

538

7

-42

-26

Αυξ ζημιών

ΑΔΜΗΕ

53

42

28

53

46

28

ΑΛΦΑ

ΑΛΜΥ

241

257

-6

2

0,1

1300

ΑΡΑΙΓ

1310

1190

10

78

68

16

ΑΤΤ

ΒΙΟ

4200

4400

-5

16

86

-80

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

1155

1400

-18

55

35

55

ΒΙΟΣΚ

8,4

8

+5

0,1

-0,4

ζημ→κερδ

ΔΕΗ

4290

4260

1

-900

-1680

Μειωσ ζημ

ΕΕΕ

7026

6657

5,5

488

448

9

ΕΛΛ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

1273

1857

-31

-105

-95

Αυξ ζημιών

ΕΛΠΕ

8856

9770

-9

166

214

-23

ΕΛΧΑ

2044

2116

-3,5

41

64

-35

ΕΤΕ

ΕΥΑΘ

73

73

0

14,6

14

4,7

ΕΥΔΑΠ

323

322

0,3

58

48

21

ΕΥΡΩΒ

ΕΧΑΕ

33

26

25

6

3

100

ΙΑΤΡ

197

183

8

7,6

10,8

-29

IΚΤΙΝ

44

60

-26

4

16

-77

ΙΝΛΟΤ

720

870

-17

-82

-15

Αυξ ζημιών

INKAT

286

232

23

0,6

-2,8

Ζημ →κερδ

ΙΝΤΚΑ

522

470

11

0,5

-29

Ζημ →κερδ

ΚΟΥΕΣ

600

497

20

8,3

20

-59

ΚΡΙ

113

94

20

15

10

50

ΛΑΜΔΑ

81,7

79

3

63

61

3

ΜΙΓ

1067

996

7

-24

47

ΜΛΣ

-

21

-1.0

-

1,6

-

ΜΟΗ

9372

9490

-1,5

224

254

-12

ΜΠΕΛΑ 6μ

512

477

7,5

113

98

15

ΜΥΤΙΛ

2256

1526

48

147

140

5

ΟΛΘ

68

58

18

14,5

16

-12

ΟΛΠ

149

132

12

35,5

28

27

ΟΠΑΠ

1086

3990

-75

269

145

85

ΟΤΕ

3907

3800

3

43

165

-74

ΟΤΟΕΛ

555

470

18

67

37

97

ΠΕΙΡ

ΠΛΑΘ

328

322

1,5

4

8

-50

ΠΛΑΚΡ

289

279

3,4

38

26

33

ΠΡΟΦ

15,7

13,8

14

1,77

1,23

40

ΠΛΑΙΣ

317

308

2,5

2

4

-50

ΣΑΡ

370

343

7,5

32

33

-3

ΣΕΝΕΡ

958

963

-1

20

7

210

ΤΕΝΕΡΓ

299

292

2,5

53

47

17

ΤΙΤ

1610

1490

8

53

55

-5

ΦΡΙΓΟ

482

417

16

5,5

-1

Ζημ →κερδ

ΦΡΛΚ

466

448

4

11

14

-25

ΣΥΝΟΛΟ (με ΔΕΗ)

58.131

61.563

-5,5%

1.057

419

+152%

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΔΕΗ)

53.841

57.303

-6%

1.957

2099

-7%

 

 

Σχόλια επί των αποτελεσμάτων

 

1.Μάλλον απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα 2019 με πτώση τζίρων -6% (χωρίς την ΔΕΗ που βρίσκεται συνεχώς με το κοινωνικό πρόβλημα των απλήρωτων λογαριασμών) και μείωση κερδών -7% (χωρίς την ΔΕΗ).

2. Κερδοφόρες – ζημιογόνες εταιρίες : Από την ομάδα μας των 42 (χωρίς τράπεζες και ΔΕΗ) , εταιριών , οι 37 (δηλαδή το 88%) ήταν κερδοφόρες και μόνον 5 εταιρίες δηλ το 12% ήταν ζημιογόνες.

3. Αυξηση ή μείωση κερδοζημιών :Από τις 37 κερδοφόρες, οι 23 δηλ, το 62% , αύξησε τα κέρδη και οι 14 ,δηλ το 38%, τα μείωσαν. Από δε τις ζημιογόνες οι 4 από τις 5 , δηλ το 80%, αύξησε τις ζημιές και η μια από τις 5, (εδώ βάζουμε και την ΔΕΗ), μείωσε τις ζημιές της. Όμως, εάν αναφερθούμε στο ολικό σύνολο των 143 εταιριών του ΧΑ αδιαφόρως εμπορευσιμότητας μετοχών, τότε το ποσοστό κερδοφόρων εταιριών επί του συνόλου των εισηγμένων εταιριών πέφτει σε 96/147 = 62%. Αυτό σημαίνει ότι οι εισηγμένες με εμπορεύσιμες μετοχές έχουν πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από τις εισηγμένες με μη-εμπορεύσιμες μετοχές (λογικό είναι).

4. Καθαρή θέση :Από τις 42 εισηγμένες με εμπορεύσιμες μετοχές (εκτός τραπεζών και ΔΕΗ), μόνον δύο , η ΦΡΙΓΟ και ΙΝΛΟΤ παρουσιάζουν αρνητική καθαρή θέση ενώ από τις συνολικά 143 εισηγμένες οι 18 έχουν αρνητική καθαρή θέση κινδυνεύουσες από χρεοκοπία (για τις 5 εισηγμένες τράπεζες δεν είναι σίγουρο αν έχουν θετική ή αρνητική καθαρή θέση καθώς αυτό εξαρτάται από την αξία των κόκκινων δανείων).

4. Ο συνολικός τζίρος : Οι 42 εταιρίες είχαν το 2019 συνολικό τζίρο περίπου 53,8 δις έναντι 57,3 δις του 2018 δηλαδή σημειώθηκε πτώση κατά -7% του κύκλου εργασιών κατά το 2019.

6. Ταυτόχρονη αύξηση και τζίρου και κερδών. Οι 17 από τις 42 αναφερόμενες εταιρίες κατά το 2019 πέτυχαν το ιδανικό, ταυτόχρονη αύξηση τζίρου και κερδών. Οι αξιέπαινες αυτές εταιρίες ήταν οι, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟΣΚ, ΕΕΕ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΙΝΚΑΤ, ΙΝΤΚΑ, ΚΡΙ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΘ, ΟΤΕ, ΠΛΑΚΡ, ΠΡΟΦ και ΤΕΝΕΡΓ.

7.Από τις 12 μεγάλες ΑΕ με ετήσιο τζίρο άνω του ενός δισεκατομμυρίου, μόνον οι 3 (ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ και ΜΥΤΙΛ) πέτυχαν το ιδανικό δηλαδή αύξηση τζίρων και κερδών, ενώ οι 2 (οι ΜΙΓ , ΕΛΛΑΚΤ) ήταν ζημιογόνες (αν θέλουμε, βάζουμε επιπλέον και την ΔΕΗ στις ζημιογόνες μεγάλες). Ας σημειωθεί ότι υπάρχει και μια ακόμα μεγάλη εισηγμένη ΑΕ (με τζίρο άνω του ενός δις) , η ΕΛΙΝ, της οποίας παραδόξως οι μετοχές έχουν χαμηλή εμπορευσιμότητα.

Συμπέρασμα : Τελικά, δεν ήταν ικανοποιητικό το έτος 2019 για τις εισηγμένες με εμπορεύσιμες μετοχές. Ναι μεν το 88% αυτών των εταιριών (εξαιρουμένων τραπεζών και ΔΕΗ) έβγαλαν κέρδος, όμως οι συνολικοί τζίροι και κέρδη ήταν αρκετά πεσμένα, περίπου στο -7% (αθροιστικό). Όμως, αυτές οι κερδοφόρες το 2019 ΑΕ κατά τα αμέσως επόμενα έτη πιθανόν να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά διότι διαθέτοντας «λίπος» πιθανόν να ξεπεράσουν πιο εύκολα τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοιού από ότι οι ζημιογόνες τις οποίες και θα μπορούσαν να εξαγοράσουν ή να απορροφήσουν τον τζίρο τους. Δηλαδή, πιθανόν να έχουμε συγκέντρωση παραγωγικού Κεφαλαίου με τις ισχυρές εταιρίες να εξαγοράζουν τις ανίσχυρες.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text