Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 231 | Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021

Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το β' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους.
Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:


Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α' εξάμηνο 2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2021 (εδώ)
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/6/2021 (εδώ)
Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/6/2021 (εδώ)

 

Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021

Επαναλαμβάνουμε, στο παρόν τεύχος -και θα επαναλαμβάνεται κάθε τρίμηνο- τη συγκεντρωτική κατάταξη του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με βάση την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010 - 2021. Το ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ είναι ο μοναδικός φορέας που δημοσιεύει αυτή την κατάταξη, η οποία -κατά την άποψή μας- είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και θα έπρεπε να βρίσκεται παντού.

Στον Πίνακα 5, κατατάξαμε το σύνολο των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής (είτε για το σύνολό της, είτε για ένα διάστημα εντός αυτής), με βάση την επίδοση που πέτυχαν σε κάθε έτος (τα στοιχεία λαμβάνονται από το site της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών - εδώ).

Η κατάταξη αυτή επιτρέπει την απόκτηση μιας γενικότερης εικόνας για την πορεία του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά και του κλάδου ως σύνολο. Παράλληλα, επιτρέπει τη σύγκριση της απόδοσης του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση με το μέσο όρο απόδοσης του κλάδου τους (του συνόλου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων), αλλά και σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου.
Για να δείτε την κατ’ έτος κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, την οποία -λόγω στενότητας του χώρου- δεν κατέστη δυνατό να δημοσιευθεί στον πίνακα, πατήστε εδώ.

Για λόγους χώρου, ο παρακάτω πίνακας είναι “συμπυκνωμένος”. Στη στήλη των ετών (από το 2011 έως την 30/6/2021), εμφανίζεται η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά το έτος εκείνο. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η απόδοση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, για την περίοδο της περιόδου 2010 - 30/6/2021. Στην επόμενη στήλη, εμφανίζεται η κατάταξη του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου που ήταν ενεργό και λειτουργούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Στην κατάταξη αυτή, δεν περιλαμβάνονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία, είτε διέκοψαν, είτε ξεκίνησαν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της περιόδου και συνεπώς οι όποιες αποδόσεις τους, δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές των υπολοίπων.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις αποδόσεις της πενταετίας 2015-30/6/2021. Στη σχετική στήλη εμφανίζεται η απόδοση που Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την περίοδο αυτή. Για όσα Αμοιβαία Κεφάλαια ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μετά το έτος 2015, ή τη διέκοψαν πριν την 30/6/2021, υπάρχει σχετική επισήμανση.
Στον Πίνακα 5 του συνδέσμου (εδώ), μαζί με τις αποδόσεις του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εμφανίζεται και η κατάταξή του (ανάμεσα στα άλλα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια) σε κάθε έτος λειτουργίας του, η οποία λόγω χώρου, δε μπορούσε να εμφανιστεί στις σελίδες του περιοδικού.

Δεν εμφανίζονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους εντός του 2021.

Σχολιασμός της κατάταξης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Εξετάζουμε τις αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, λαμβάνοντας αυτά ως σύνολο (ενιαία). Για την εξέτασή τους ως σύνολο, δε χρησιμοποιούμε την απόδοση που υπολογίζει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), η οποία είναι ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου των αποδόσεων (με τον τρόπο αυτό, το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει την ίδια βαρύτητα, άσχετα από το ύψος του Ενεργητικού του), αλλά τον σταθμισμένο αριθμητικό μέσο όρο, δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος του Ενεργητικού τους. (Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η μέτρηση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, καταλήγει να “αδικεί” τις αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αφού με βάση τη δική μας -σταθμισμένη- μέτρηση, οι μακροχρόνιες αποδόσεις είναι υψηλότερες).
Από την εξέταση των διαχρονικών αποδόσεων, παρατηρούμε τα εξής:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 31/12/2010 - 30/6/2021, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση κατά -37,4%. Ο κλάδος των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, επίσης σημείωσε πτώση κατά -0,5% (ή κατά 6,2% με βάση τη μέτρηση της ΕΘΕ).
Κατά την περίοδο 31/12/2015 - 30/6/2021, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη +40,2%, ενώ ο κλάδος των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατέγραψε κέρδη κατά +54,5% (ή +31,3% με βάση τη μέτρηση της ΕΘΕ).

Σε 7 από τα 10 εξεταζόμενα πλήρη έτη, αλλά και κατά το α’ εξάμηνο του 2021, τα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν (ως σύνολο) καλύτερη απόδοση από το Γενικό Δείκτη. Στα έτη 2016, 2017 και 2019, τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ως σύνολο, υστέρησαν σε σχέση με την απόδοση του Δείκτη.

Είναι αυτή η διαφοροποίηση, μέσα σε διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, ικανοποιητική; Δεν είναι βέβαια! Κατά την άποψή μας, συνιστά αποτυχία για τον κλάδο, να εμφανίζει αρνητική απόδοση σε επίπεδο δεκαετίας, ενώ, η διαφοροποίηση κατά τα 5,5 χρόνια (από το τέλος του 2015, έως και την 30/6/2021), είναι πολύ μικρή.

Από τα 21 μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που λειτούργησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2010 - 2021, τα 10, έχουν αρνητική απόδοση κατά το διάστημα αυτό. Παράλληλα, τέσσερα (4), είχαν απόδοση μικρότερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη κατά την περίοδο αυτή (-37,4%).
Κατά το διάστημα των 5,5 ετών (31/12/2015 έως 30/6/2021), κατά το  οποίο η πορεία της αγοράς ήταν ανοδική (ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 40,2%), από τα 25 Αμοιβαία Κεφάλαια που λειτούργησαν καθ’ όλο το διάστημα αυτό, δύο (2) είχαν αρνητική συνολική απόδοση! Παράλληλα, ακόμη ένδεκα (11) Αμοιβαία Κεφάλαια, είχαν θετική απόδοση, αλλά μικρότερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη.
Τα στοιχεία αυτά, είναι ιδιαίτερα αρνητικά και προβληματίζουν για την επενδυτική πολιτική που ακολουθούν οι διαχειριστές των συγκεκριμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Στην πρώτη θέση, σε επίπεδο δεκαετίας (2010-2021) βρίσκεται το “Ευρωπαϊκή Πίστη - Αναπτυξιακό Εσωτερικού” με σωρευτική απόδοση 101,0%. Στο ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη ήταν -59,7%. Το ίδιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο βρίσκεται στην πρώτη θέση και για την περίοδο 2015-2021, με σωρευτική απόδοση 124,2%.  Στο ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη ήταν +7,1%. Στη δεύτερη θέση για την περίοδο 2010-2021, βρίσκεται το MetLife Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, με 76,9%, ενώ για την περίοδο 2015-2021, στη δεύτερη θέση βρίσκεται το 3Κ Α/Κ Greek Value, με 109,8%.

Παράλληλα, όπως εμφανίζεται και στον Πίνακα 5, οι διαφορές των επιδόσεων ανάμεσα στα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι εντυπωσιακές, κάτι που, πέραν του τρόπου που γίνεται η διαχείριση,  προβληματίζει ως προς τον τρόπο οι επενδυτές - αποταμιευτές που αποφασίζουν να επενδύσουν σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καταλήγουν σε συγκεκριμένες επιλογές, πολύ περισσότερο δε όταν, τα στοιχεία που δημοσιεύουμε στον πίνακα αυτόν, δε δημοσιεύονται κάπου αλλού -και βεβαίως δε δημοσιεύονται ούτε στο site της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, αφού η δημοσίευσή τους θα προκαλούσε τη διαμαρτυρία αρκετών μελών της Ένωσης.

Η διαρκής μνημόνευση ότι, “οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές” βεβαίως και ισχύει. Όμως, οι προβαλλόμενες αποδόσεις -και κυρίως οι τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των αποδόσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων- οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, η επιλογή ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και ότι απαιτεί γνώση του χώρου και συχνή μελέτη εξειδικευμένων στοιχείων.

 

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel, εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: