Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 234 | Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2021 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

“Φτωχές” οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων: περίοδος 2010-2021 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021 (εδώ)

Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/9/2021 (εδώ)

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

 

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, τα βασικά μεγέθη των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συνέχισαν την ανοδική τους κίνηση, η οποία πλέον -με εξαίρεση την εξάμηνη διακοπή που προκάλεσε η πανδημία- έχει δημιουργήσει μία ανοδική τάση τριών ετών, η οποία εκτιμούμε ότι μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο ακόμη χρονικό διάστημα.

 

Στις 30/9/3021, το συνολικό ενεργητικό έφτανε στα € 1.212 εκατομμύρια και ήταν αυξημένο κατά 12,8%, σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους. Όμως, στο τέλος του Οκτωβρίου (στοιχεία της 29/10/2021), είχε φτάσει στα € 1.338 εκατομμύρια, επίπεδο που ήταν αυξημένο κατά 27,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το οποίο παράλληλα είναι και το υψηλότερο, από το 2011, έτος έναρξης της κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την παρούσα μορφή. Η άνοδος του ενεργητικού, οφείλεται τόσο στην άνοδο των τιμών στο Χρηματιστήριο (άνοδος του Γενικού Δείκτη: +11,0% μέχρι το τέλος Οκτωβρίου), όσο και στην άνοδο του αριθμού των κυκλοφορούντων μεριδίων (θετική καθαρή εισροή κεφαλαίων).

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Το σύνολο των μεριδίων επίσης σημειώνει αύξηση κάθε μήνα της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2021, με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο, όπου σημειώθηκε οριακή πτώση (-0,11% και -0,70% αντίστοιχα). Στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των μεριδίων έφτανε στα 488,49 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 12,8% από το τέλος του 2020. Στο τέλος Οκτωβρίου, ο αριθμός τους είχε αυξηθεί σε 507,29 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 17,1% από την αρχή του έτους. Μάλιστα, ο Οκτώβριος του 2021, ήταν ο πρώτος μήνας που ο αριθμός κυκλοφορούντων μεριδίων των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια. Δηλαδή, όπως παρατηρούμε και για το σύνολο του Ενεργητικού, ο Οκτώβριος ήταν αυξητικός για τα μεγέθη του κλάδου.

 

Θα πρέπει βέβαια να έχουμε υπόψη ότι, ο “δείκτης” του αριθμού των μεριδίων, τον οποίο χρησιμοποιούμε τακτικά, είναι ένας υποκειμενικός δείκτης, αφού οι τιμές των μεριδίων δεν είναι ίσες μεταξύ τους (σε κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οι τιμές των μεριδίων είναι διαφορετικές), ενώ συχνά υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ τους. Όμως, ως σύνολο, ο αριθμός των μεριδίων μας δίνει μία ικανοποιητική και σημαντική εικόνα για την κινητικότητα και τη ροή των κεφαλαίων στα Αμοιβαία Κεφάλαια.

 

Αν, στο σημείο αυτό, λάβουμε υπ’ όψη μας ότι, πάντα παρατηρείται μία χρονική υστέρηση στην “αντίδραση” των επενδυτών σε Αμοιβαία Κεφάλαια, σε σχέση με την πορεία της αγοράς, μπορούμε να εκτιμήσουμε πως, όταν -στο μέλλον- επιταχυνθεί η πορεία της αγοράς, οι εισροές στα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια θα αυξηθούν εντυπωσιακά, κάτι που θα έχει μεγάλη επίδραση και στην περαιτέρω πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά,εδώ.

Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι θετικές. Η μέση (σταθμισμένη) απόδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021, έφτασε στο 16,2%, έναντι απόδοσης 11,0% του Γενικού Δείκτη, δηλαδή μία διαφορά 5,2%. Η διαφορά αυτή είναι η δεύτερη ψηλότερη που παρατηρείται στο διάστημα από το 2011 μέχρι σήμερα. Η πρώτη υψηλότερη είχε καταγραφεί στις 31/12/2013 και έφτανε στο +6,3%, όμως τότε αφορούσε διάστημα ενός έτους (12 μηνών).

Παράλληλα, κατά το μεγαλύτερο μέρος της φετινής χρονιάς, παρατηρείται το φαινόμενο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με τη μικρότερη απόδοση από την αρχή του έτους (η τιμή στη στήλη 9 του Πίνακα 1), ξεπερνά την επίδοση του Γενικού Δείκτη. Αυτό δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν (στα πλαίσια των προηγούμενων δέκα ετών) και είναι σημαντικό, αφού καταδεικνύει μία βελτίωση στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων του κλάδου. Είναι μία πολύ σημαντική και ευχάριστη εξέλιξη, πλην όμως, απέχει πολύ ακόμη από το να εξελιχθεί σε μόνιμη τάση.

 

Από την αρχή του έτους, έως και την 30/9/2021, την καλύτερη επίδοση πέτυχε το Allianz Επιθετικής Στρατηγικής, με 17,9%. Τη χειρότερη επίδοση είχε το Interamerican Δυναμικό (Μετοχικό Εσωτερικού), με 5,9%. Η μέση σταθμισμένη (με βάση το ύψος του Ενεργητικού του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου)  απόδοση του συνόλου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ήταν 11,4%  Στο διάστημα αυτό, η επίδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου ήταν 7,0%.

Ένα μήνα αργότερα (στις 29/10/2021, λίγες μέρες πριν από την έκδοση του τεύχους μας), ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. είχε πετύχει επίδοση 11,0%, ενώ η μέση σταθμισμένη επίδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων έφτανε στο 16,2%.

Στο διάστημα αυτό, την καλύτερη επίδοση εξακολουθούσε να έχει το Allianz Επιθετικής Στρατηγικής, με 25,0%, ενώ το Interamerican Δυναμικό (Μετοχικό Εσωτερικού), εξακολουθούσε να έχει τη χαμηλότερη επίδοση με 11,6%.

 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι, το σύνολο των 40 εξεταζόμενων (μετοχικών) Αμοιβαίων Κεφαλαίων, για το διάστημα από την αρχή του έτους, μέχρι την 29/10/2021, είχαν επίδοση καλύτερη από το Γενικό Δείκτη. Το φαινόμενο αυτό, είναι αρκετά σπάνιο.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικα,εδώ.

Η διαφορά μεταξύ της “καλύτερης” και της “χειρότερης” επίδοσης των εξεταζόμενων (μετοχικών) Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αυξήθηκε σε 12,0% στις 30/9/2021 και σε 13,4% στις 29/10/2021  μειώνεται, τόσο σε απόλυτο επίπεδο, όσο και σε ποσοστιαίο. Έτσι, παρατηρούμε ότι, κατά το α’ εξάμηνο, η διαφορά μεταξύ της επίδοσης των δύο “ακραίων” Α/Κ στην κατάταξη (καλύτερης και χειρότερης επίδοσης) είναι 8,7% ή περίπου το 85,6% της επίδοσης της “χειρότερης”. Στο παρελθόν, οι διαφορές μεταξύ των “ακραίων” επιδόσεων, ήταν πολύ μεγαλύτερες.

 

Από την αρχή του έτους, μέχρι την 30/6/2021, ξεκίνησαν την λειτουργία τους τρία μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια. Την 12/3/2021, ξεκίνησε το “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό Institutional Share Class”, το οποίο ανήκει στην Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ (εδώ). Την 6/4/2021, ξεκίνησε την λειτουργία του το “Optima Greek Balanced Μικτό Εσωτερικού” (εδώ) και την 7/5/2021 ξεκίνησε την λειτουργία του το “Fast Finance Growth and Income Strategy Μικτό Εσωτερικού” (εδώ), όπου και τα δύο ανήκουν στην Optima Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εδώ).

Στις 10/9/2021, το “Interamerican Αναπτυσσόμενων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού” απορροφήθηκε από το “Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού”. Στις 24/9/2021, ξεκίνησε η λειτουργία της νέας κατηγορίας μεριδίων του “Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού”, τα οποία απευθύνονται σε Θεσμικούς Επενδυτές (Κατηγορία “Ι”).

 

Στο παρόν τακτικό τρίμηνο αφιέρωμά μας, πέραν από τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου, θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε, τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 30/9/2021, θα εξετάσουμε τις τοποθετήσεις τους ανά κλάδο, θα εντοπίσουμε την “κινητικότητα” των χαρτοφυλακίων τους και θα εξετάσουμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές και τις μεταβολές που υπήρξαν, ανά τρίμηνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Τέλος, θα παραθέσουμε τις επιδόσεις του κάθε μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2010-2021 και την κατάταξη του καθενός μέσα στο σύνολο του κλάδου.

 

Στον παρακείμενο σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε όλους τους πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν αφιέρωμα (δείτε εδώ - στο επάνω μέρος της σελίδας εμφανίζονται οι σύνδεσμοι για το κάθε “φύλλο εργασίας”).

 

Υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανά τρίμηνο, γίνεται από το “Χ&Α”, κατ’ αποκλειστικότητα και ανελλιπώς -με εξαίρεση το διάστημα αναστολής της έκδοσής μας- από το 1991.

 

 

Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα)
Μήνας - Έτος Ενεργητικό (€) Ενεργητικό - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια (τμχ) Μερίδια - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Καθ. Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμ. Μεταβ. Καθ. Τιμής από αρχή έτους Καλύτερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Χειρότερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. ΓΔ από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Οκτ-2021 1.338.202.740 27,1% 507.292.031 17,1% 16,6% 16,2% 25,0% 11,6% 898,06 11,0% Στοιχεία
Σεπ-2021 1.211.674.131 15,1% 488.489.924 12,8% 11,4% 11,2% 17,9% 5,9% 865,34 7,0% Στοιχεία
Ιουν-2021 1.251.794.008 18,9% 491.795.818 13,5% 13,6% 13,7% 18,8% 10,1% 884,89 9,4% Στοιχεία
Μαρ-2021 1.145.687.397 42,4% 456.888.851 9,2% 8,2% 8,2% 11,2% 3,7% 865,05 6,9% Στοιχεία
Δεκ-2020 1.052.698.385 -5,6% 433.245.818 9,0% -6,7% -8,2% 33,6% -15,9% 808,99 -11,7% Στοιχεία
Σεπ-2020 804.325.842 -27,9% 418.228.049 5,3% -25,7% -27,5% -17,4% -33,1% 624,75 -31,8% Στοιχεία
Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 5,0% -26,9% -28,6% -17,5% -33,1% 638,90 -30,3% Στοιχεία
Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 52,5% 38,7% 41,0% 51,3% 26,1% 916,67 49,5% Στοιχεία
Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 26,2% 34,0% 34,5% 43,8% 21,7% 868,48 41,6% Στοιχεία
Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -0,8% -16,8% -17,5% 3,9% -27,7% 613,30 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 5,3% -2,2% -3,0% 9,6% -9,5% 757,57 -5,6% Στοιχεία
Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 -3,3% 23,4% 24,6% 35,6% 4,6% 802,37 24,7% Στοιχεία
Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 -1,8% 25,8% 26,7% 35,1% 8,2% 823,74 28,0% Στοιχεία
Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 -4,5% 0,5% 1,0% 16,7% -25,4% 643,64 1,9% Στοιχεία
Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -1,6% -13,3% -13,4% -3,3% -24,2% 542,12 -14,1% Στοιχεία
Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 0,0% -20,2% -18,8% -2,6% -28,3% 631,35 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 1,8% -3,4% -3,0% 9,1% -11,1% 797,52 -3,5% Στοιχεία
Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -9,3% -27,9% -27,8% -19,6% -34,7% 826,18 -28,9% Στοιχεία
Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 -2,4% 8,3% 9,1% 13,0% 0,8% 1.214,31 4,4% Στοιχεία
Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 -2,9% 31,9% 34,4% 46,2% -1,6% 1.162,68 28,1% Στοιχεία
Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 0,5% -4,0% 4,6% 11,5% -5,4% 847,57 -6,6% Στοιχεία
Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 2,3% 44,0% 39,6% 76,5% 20,2% 907,90 34,8% Στοιχεία
Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -3,2% -6,7% -7,8% 0,9% -15,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία
Δεκ-2011 691.705.983
315.373.650
-44,9% -44,3% -19,3% -55,0% 673,71 -51,9% Στοιχεία
Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα - Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα,εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: