Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 224 | Το Θέμα - Πώς αξιολογούμε την εμπορευσιμότητα των μετοχών;

Το Θέμα - Πώς αξιολογούμε την εμπορευσιμότητα των μετοχών;

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Το Θέμα - Πώς αξιολογούμε την εμπορευσιμότητα των μετοχών;

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα του κεντρικού Θέματος του τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Η προσοχή μας μεταφέρεται στις μετοχές (εδώ)
Οι επιδόσεις των μετοχών κατά το 2020 (εδώ)
Μετοχές κατά το 2020: Γιατί είχαν αυτές τις επιδόσεις; (εδώ)
Πώς αξιολογούμε την εμπορευσιμότητα των μετοχών;
Το πλαίσιο της κίνησης της χρηματιστηριακής αγοράς  (εδώ)
Ποιές μετοχές επιλέγουμε για το 2021 (εδώ)

 


Πώς αξιολογούμε την εμπορευσιμότητα των μετοχών;


Στις προηγούμενες σελίδες, αναφερθήκαμε συχνά στην “εμπορευσιμότητα” μιας μετοχής. Στην κυριολεξία, ως “εμπορευσιμότητα” εννοούμε το ποσοστό που προκύπτει από τη διαίρεση των ετήσιων συναλλαγών μίας μετοχής δια του αριθμού των κυκλοφορούντων μετοχών -στην ουσία, προκύπτει ένας αριθμός, το οποίο εμείς μετατρέπουμε σε ποσοστό. Το ποσοστό αυτό ονομάζεται “εμπορευσιμότητα της μετοχής”.

 

Όμως, στην πράξη και στη “χρηματιστηριακή καθομιλουμένη” ως εμπορευσιμότητα εννοούμε πολλά ακόμη: τί “τζίρο” κάνει; πόσα τεμάχια διακινεί καθημερινά ή και πόσες πράξεις κάνει. Στην ουσία, το ζητούμενο είναι εάν ένας επενδυτής μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, εύκολα και χωρίς να μεταβάλλει την τιμή, έναν αριθμό μετοχών.

 

Όπως κατανοεί ο κάθε επενδυτής, η εμπορευσιμότητα μιας μετοχής είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Οι επιλογές μας, κάθε φορά, λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη το στοιχείο της εμπορευσιμότητας.

 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι εξέτασης της εμπορευσιμότητας. Εμείς, στο Χ&Α, την εξετάζουμε με την οπτική ενός ιδιώτη “μικρο-μεσαίου” επενδυτή, ο οποίος δεν έχει ούτε κανόνες, ούτε δεσμεύσεις για τις μετοχές που θα συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιό του και ο οποίος, στα πρώτα χρόνια της επενδυτικής του “καριέρας”, πάντα προσελκύεται και από τις “μικρότερες” ή τις λιγότερο “εμπορεύσιμες” μετοχές, οι οποίες, σε φάσεις ανόδου, είναι πιθανό να προσφέρουν αρκετές συγκινήσεις, αλλά που όμως, σε φάσεις πτώσεις, είναι πιθανό να προσφέρουν καταστροφικές εμπειρίες.

 

Στο περιοδικό “Χ&Α”, για να εξετάσουμε την εμπορευσιμότητα μιας μετοχής, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω στοιχεία: α) μέσος ημερήσιος όρος αξίας συναλλαγών, β) μέσος ημερήσιος όρος όγκου συναλλαγών (τεμάχια), γ) μέσος ημερήσιος όρος πράξεων και δ) αριθμός των ημερών που πραγματοποίησε πράξεις -επειδή, οι περισσότερες από τις μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας δεν πραγματοποιούν πράξεις κάθε μέρα.

 

Τα στοιχεία, στο εξής και σε κάθε τεύχος του περιοδικού, θα τα αναφέρουμε με την εξής σειρά: αξία συναλλαγών / όγκος συναλλαγών / πράξεις / ημέρες συναλλαγών και θα εμφανίζονται κάπως έτσι: (2020): 98.650 / 52.320 / 82 / 240 και θα εννοεί ότι: η τάδε μετοχή, κατά το έτος 2020 είχε μέσο ημερήσιο όρο αξίας συναλλαγών 98.650 ευρώ, μ.ο. όγκου 52.320 τεμάχια, μ.ο. πράξεων 82 και πραγματοποίησε συναλλαγές σε 240 μέρες (συνήθως σε έναν χρόνο οι ημέρες συναλλαγών είναι από 248 έως 251 - κατά το 2020 ήταν 249). Μπορείτε να θυμάστε αυτό το σύστημα αναγραφής ως “ΑΟΠΜ” (Αξία, Όγκος, Πράξεις, Μέρες με συναλλαγές).

 

Από την πλευρά μας, θεωρούμε ως άξιες προσοχής, τις μετοχές που σημειώνουν μέσο όρο αξίας συναλλαγών πάνω από € 50.000 ημερησίως, δε μας ενδιαφέρει τόσο ο όγκος, κάνουν τουλάχιστον 40 έως 50 πράξεις την ημέρα και πραγματοποιούν συναλλαγές τουλάχιστον στο 90 των συνεδριάσεων, δηλαδή σε περίπου 220 - 225 συνεδριάσεις το χρόνο.

 

Εν τούτοις, καθώς η κατάταξη των εταιριών με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται με στοιχεία του έτους 2020, το οποίο ήταν ένα “μη ομαλό” έτος, και για το λόγο ότι αναμένουμε ότι η εμπορευσιμότητα θα βελτιωθεί κατά το τρέχον έτος. Επίσης, σε μία τόσο “ρηχή” αγορά όπως η ελληνική -είναι λυπηρό που συμβαίνει- όμως, το όριο των € 50.000 είναι για πολλές -ενδιαφέρουσες- μετοχές, ψηλό.

 

Με βάση αυτό το σκεπτικό, μειώνουμε τις απαιτήσεις και τα κριτήριά μας και αποδεχόμαστε ως “επαρκές” ποσό αξίας συναλλαγών (τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία του 2020), τις € 20.000 και ως επαρκείς μέρες πραγματοποίησης συναλλαγών τις 180 (ή το 72,3% του συνόλου των συνεδριάσεων).

 

Βασισμένοι στα κριτήρια αυτά, καταλήγουμε σε έναν αριθμό 56 μετοχών. Βεβαίως, αυτό είναι μόνο το ένα μέρος της “έρευνας” που θα πρέπει να κάνει ένας επενδυτής.

 

Με βάση τα παραπάνω, κατασκευάσαμε έναν πίνακα, που δείχνει τις 56 μετοχές με την καλύτερη εμπορευσιμότητα, με στοιχεία του έτους 2020. Είναι χρήσιμος για να συμβουλεύει κάποιον.

Ο πίνακας αυτός, θα τοποθετηθεί σε μόνιμη σελίδα, κατά τις προσεχείς μέρες και θα ανανεώνεται καθημερινά.

Προσοχή! Ο πίνακας αυτός αναφέρεται απλά στην εμπορευσιμότητα. Δε λαμβάνει υπόψη της οικονομικά ή άλλα θεμελιώδη μεγέθη.

 

Η πιο επίσημη κατάταξη της εμπορευσιμότητας όμως, είναι αυτή του Χρηματιστηρίου. Αυτή είναι που βλέπουν όλοι.

 

Στον Πίνακα που εμφανίζεται εδώ κάποιος μπορεί να δει την κατάταξη των μετοχών, με βάση τα κριτήρια του Χρηματιστηρίου και το πώς η κατάταξη αυτή εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο. Για περισσότερα στοιχεία δείτε εδώ παρόντος τεύχους.  Μετοχές με μέσο ημερήσιο όρο αξίας συναλλαγών πάνω από € 20.000 και που με πράξεις, σε τουλάχιστον 150 συνεδριάσεις (στοιχεία έτους 2020)
    Τρέχ. Κεφ/ποίηση (εκατ. €) 8/1/2021 Μετ. τιμής από 31/12/2019 Μετ. τιμής από 31/12/2018 M.O. Αξίας Συν/γων 2020 (χιλ. €) M.O. Όγκου 2020 (χιλ. τμχ) M.O. Πράξεων 2020 Ημέρες Συναλ/γών (2020)
  ΓΔ   819,27 -10,6% 33,58%        
  ΟΤΕ 6.262,7 13,32 -6,6% 39,9% 9.045,4 718,2 2077 249
  ΑΛΦΑ 1.366,2 0,885 -54,0% -19,5% 6.535,3 9.119,4 3879 249
  ΕΤΕ 1.911,8 2,09 -30,8% 90,0% 6.377,1 4.487,7 3402 249
  ΕΥΡΩΒ 2.224,0 0,5996 -34,8% 11,0% 6.014,3 13.071,5 2900 249
  ΟΠΑΠ 3.776,2 11,06 -4,6% 45,6% 5.792,3 653,0 1845 249
  ΜΠΕΛΑ 1.898,0 13,95 -24,8% 9,7% 2.992,5 199,6 1212 249
  ΜΥΤΙΛ 1.756,1 12,29 25,7% 68,6% 2.850,7 341,3 1457 249
  ΜΟΗ 1.471,2 13,28 -35,6% -36,8% 2.834,4 236,4 1351 249
  ΠΕΙΡ 545,8 1,25 -58,2% 48,8% 2.825,5 2.107,1 1969 249
  ΔΕΗ 1.766,7 7,615 84,4% 488,5% 2.707,9 701,8 1405 249
  ΛΑΜΔΑ 1.242,5 7,03 -14,6% 23,3% 1.940,6 311,1 697 249
  ΤΕΝΕΡΓ 1.712,3 14,78 93,0% 163,9% 1.548,2 151,9 514 249
  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 346,0 1,615 -5,1% 29,8% 1.151,7 955,7 1000 249
  ΕΕΕ 9.956,1 26,89 -10,9% -0,8% 1.026,7 44,0 214 249
  TCI 1.203,7 14,6 -23,0% - 986,4 83,2 525 249
  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 812,9 7,86 3,8% 63,8% 933,0 155,8 483 249
  ΑΔΜΗΕ 614,8 2,65 14,2% 71,4% 740,6 321,6 543 249
  ΕΛΠΕ 1.800,2 5,89 -32,8% -20,2% 662,1 112,4 452 249
  ΕΧΑΕ 241,4 4 -13,7% 8,1% 622,6 177,5 483 249
  ΑΡΑΙΓ 363,5 5,09 -39,4% -31,0% 514,4 109,9 454 249
  ΕΥΔΑΠ 740,2 6,95 -7,9% 39,0% 499,8 72,4 406 249
  ΟΤΟΕΛ 294,1 6,02 -17,8% 9,5% 483,9 96,5 276 249
  ΒΙΟ 952,5 3,675 1,8% 44,7% 433,1 156,5 373 249
  ΦΡΛΚ 209,6 4,03 -30,4% -1,7% 342,1 87,2 267 249
  ΣΑΡ 638,7 9,14 7,3% 30,9% 274,4 33,2 186 249
  ΟΛΠ 484,5 19,38 -11,3% 32,2% 256,7 14,5 149 249
  CENER 336,2 1,768 30,2% 39,4% 218,2 172,5 255 249
  ΜΙΓ 35,9 0,0382 -57,8% -46,2% 194,8 3.265,5 445 249
  ΚΟΥΕΣ 382,4 10,7 35,8% 139,4% 154,1 19,3 102 249
  ΕΛΛ 318,6 16,04 8,1% 32,6% 117,9 8,4 98 249
  ΠΛΑΘ 165,3 3,78 89,5% 99,5% 116,8 47,8 160 249
  ΕΛΧΑ 624,4 1,664 -4,4% 35,3% 97,7 70,3 125 249
  ΑΤΤ 106,8 0,2315 -41,4% 107,4% 95,1 407,3 235 249
  ΙΚΤΙΝ 82,3 0,72 -38,0% -37,1% 93,3 137,6 173 249
  ΚΡΙ 218,2 6,6 16,6% 55,3% 89,6 15,6 44 249
  ΙΝΤΚΑ 65,4 0,86 4,1% 34,4% 85,4 134,2 176 249
  ΑΒΑΞ 94,7 0,656 5,0% 73,8% 82,4 164,3 172 249
  ΠΡΟΦ 61,8 5,23 40,2% 326,9% 74,8 20,2 63 249
  ΠΠΑΚ 25,9 6,55 26,0% 97,3% 67,5 10,3 5 181
  ΟΛΥΜΠ 61,0 1,498 -37,6% -0,8% 66,7 39,2 134 249
  ΕΥΠΙΚ 136,1 4,95 -2,6% 45,2% 64,1 15,9 75 249
  ΟΛΘ 248,0 24,6 -10,9% -3,1% 61,4 2,8 26 248
  ΠΕΤΡΟ 42,4 6 -24,1% -9,6% 55,8 12,0 47 237
  ΙΝΛΟΤ 26,1 0,166 -54,9% -61,8% 55,2 346,1 128 249
  ΕΥΑΠΣ 159,0 4,38 -8,6% -1,4% 44,8 11,0 44 245
  ΚΕΚΡ 64,8 3,27 71,2% 159,5% 42,5 20,9 113 249
  ΜΠΡΙΚ 71,5 2 -10,7% -6,5% 37,0 19,9 45 249
  ΦΡΙΓΟ 35,4 0,0995 -49,0% -5,2% 37,0 272,5 49 249
  ΠΑΠ 61,3 2,44 42,7% 144,5% 32,7 16,8 43 249
  ΙΝΚΑΤ 41,9 1,375 -15,6% 44,7% 27,5 22,6 67 249
  ΕΝΤΕΡ 84,0 2,8     27,4 15,5 29 195
  ΣΠΕΙΣ 38,5 5,96 29,3% 9,4% 26,7 5,7 33 245
  ΑΛΜΥ 41,3 1,275 9,9% 604,4% 26,5 26,6 72 249
  ΑΣΚΟ 26,9 2,05 -26,5% -16,0% 23,1 10,8 30 249
  ΜΟΤΟ 30,3 1,035 -34,9% 46,8% 21,6 16,4 15 217
  ΠΛΑΙΣ 80,6 3,65 5,2% -3,4% 20,0 6,6 50 249


 

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: