Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 239 | Χ&Α - 237 | Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2021

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2021

 

 

 

 

 

 

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (εδώ)
Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021 (εδώ)
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2021
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, την 31/12/2021 (εδώ)
Γιατί μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στα Αμοιβαία Κεφάλαια; (εδώ)
Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021 (εδώ)

 

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2021

Στον Πίνακα 5, δημοσιεύεται η συγκεντρωτική κατάταξη του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με βάση τις αποδόσεις τους κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010 - 2021.

Το ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ παραμένει ο μοναδικός φορέας που υπολογίζει και δημοσιεύει αυτή την κατάταξη, η οποία -κατά την άποψή μας- είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και θα έπρεπε να βρίσκεται παντού.

Στον Πίνακα 5, κατατάσσουμε (σε αλφαβητική σειρά) το σύνολο των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010 - 2021 (είτε για το σύνολό της, είτε για ένα διάστημα κατά τη διάρκεια αυτής). Παράλληλα, σημειώνουμε την απόδοση που πέτυχαν σε κάθε έτος (τα στοιχεία λαμβάνονται από το site της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών - εδώ).

Η καταγραφή αυτή επιτρέπει την απόκτηση μιας γενικότερης εικόνας για την πορεία του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά και του κλάδου ως σύνολο. Παράλληλα, επιτρέπει τη σύγκριση της απόδοσης του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση με το μέσο όρο απόδοσης του κλάδου τους (του συνόλου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων), αλλά και σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου.

Για λόγους χώρου, στην έκδοση του flipbook, ο παρακείμενος πίνακας είναι “συμπυκνωμένος”. Στις στήλες των ετών (από το 2011 έως το 2021), εμφανίζεται η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για κάθε έτος

Στη συνέχεια, στο δεξί τμήμα του πίνακα, εμφανίζεται η συνολική απόδοση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) συνολικά για την περίοδο 2010 - 2021 (11 χρόνια) και β) για την περίοδο 2015 - 2021 (6 χρόνια) και υπολογίζεται η σειρά κατάταξής τους για τα δύο αυτά διαστήματα.

Στον υπολογισμό των αποδόσεων, δεν περιλαμβάνονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία, είτε διέκοψαν, είτε ξεκίνησαν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της περιόδου και συνεπώς οι όποιες αποδόσεις τους, δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές των υπολοίπων. Για όσα Αμοιβαία Κεφάλαια ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μετά το έτος 2015, ή τη διέκοψαν πριν την 30/6/2021, υπάρχει σχετική επισήμανση.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες στοιχεία, από το σύνδεσμο του (ηλεκτρονικού) Πίνακα 5  (εδώ), αφού σ’ αυτόν δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου.

Στον Πίνακα αυτόν, μαζί με τις αποδόσεις του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εμφανίζεται και η κατάταξή του (ανάμεσα στα άλλα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια) σε κάθε έτος λειτουργίας του, η οποία λόγω χώρου, δε μπορούσε να χωρέσει στον παρακείμενο πίνακα.

Σχολιασμός της κατάταξης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Αρχικά, θα σχολιάσουμε τις αποδόσεις των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, λαμβάνοντας αυτά ως σύνολο (ενιαία εξέταση).

Για την εξέτασή τους ως σύνολο, δε χρησιμοποιούμε την απόδοση που υπολογίζει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), η οποία είναι ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου των αποδόσεων (με τον τρόπο αυτό, το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει την ίδια βαρύτητα, άσχετα από το ύψος του Ενεργητικού του), αλλά τον σταθμισμένο αριθμητικό μέσο όρο, δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος του Ενεργητικού τους. (Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η μέτρηση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, καταλήγει να “αδικεί” τις αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αφού με βάση τη δική μας -σταθμισμένη- μέτρηση, οι μακροχρόνιες αποδόσεις είναι υψηλότερες).

Από την εξέταση των διαχρονικών αποδόσεων, παρατηρούμε τα εξής:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 31/12/2010 - 31/12/2021, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση κατά -38,8%. Ο κλάδος των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, επίσης σημείωσε πτώση κατά -2,6% (ή -8,1% με βάση τη μέτρηση της ΕΘΕ). Συνεπώς, σε επίπεδο 11ετίας, η απόδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αν και αρνητική, ήταν κατά πολύ ανώτερη της απόδοσης του Γενικού Δείκτη.

Κατά την περίοδο 31/12/2015 - 31/12/2021, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη +36,9%, ενώ ο κλάδος των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατέγραψε κέρδη κατά +51,2% (ή +46,3% με βάση τη μέτρηση της ΕΘΕ). Και πάλι, η απόδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ήταν ανώτερη.

Σε 8 από τα 11 εξεταζόμενα πλήρη έτη, τα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν (ως σύνολο) καλύτερη απόδοση από το Γενικό Δείκτη. Στα έτη 2016, 2017 και 2019, τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ως σύνολο, υστέρησαν σε σχέση με την απόδοση του Δείκτη.

Είναι αυτή η διαφοροποίηση, μέσα σε διάστημα μεγαλύτερο των 11 ετών, ικανοποιητική; Δεν είναι βέβαια! Κατά την άποψή μας, έστω και αν η απόδοση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ήταν καλύτερη του Γενικού Δείκτη, συνιστά αποτυχία για τον κλάδο, να εμφανίζει αρνητική απόδοση σε επίπεδο ενδεκαετίας, ενώ, η διαφοροποίηση που εμφανίζουν στην περίοδο 2015-2021, είναι πολύ μικρή, έως ασήμαντη.

Από τα 20 μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που λειτούργησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 31/12/2010 - 31/12/2021, τα 9 έχουν αρνητική απόδοση κατά το διάστημα αυτό. Παράλληλα, τέσσερα (4), είχαν απόδοση μικρότερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη κατά την περίοδο αυτή (δηλαδή, μικρότερη του -38,8%).

Κατά το διάστημα των 6 ετών (31/12/2015 έως 31/12/2021), κατά το  οποίο η πορεία της αγοράς ήταν ανοδική (ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 37,1%), από τα 25 Αμοιβαία Κεφάλαια που λειτούργησαν καθ’ όλο το διάστημα αυτό, ένα (1) είχε αρνητική συνολική απόδοση! Ένα ακόμη, είχε συνολική απόδοση +0,2%! Παράλληλα, ακόμη εννέα (9) Αμοιβαία Κεφάλαια, από τα 24 που λειτούργησαν συνεχώς κατά την εξεταζόμενη περίοδο,, είχαν θετική απόδοση, αλλά μικρότερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη.

Τα στοιχεία αυτά, είναι ιδιαίτερα αρνητικά και προβληματίζουν για την επενδυτική πολιτική που ακολουθούν οι διαχειριστές των συγκεκριμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Στην πρώτη θέση, σε επίπεδο της ενδεκαετίας (31/12/2010 - 31/12/2021) βρίσκεται το “Ευρωπαϊκή Πίστη - Αναπτυξιακό Εσωτερικού” με σωρευτική απόδοση 101,06%. Στη δεύτερη θέση για την περίοδο 2010-2021, βρίσκεται το MetLife Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, με 77,2%. Στο ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη ήταν -36,8%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “Ευρωπαϊκή Πίστη - Αναπτυξιακό Εσωτερικού” βρίσκεται στην πρώτη θέση και για την περίοδο 2015-2021, με σωρευτική απόδοση 124,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το 3Κ Α/Κ Greek Value, με 119,6%. Στο ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη ήταν +41,5%.

Παράλληλα, όπως εμφανίζεται και στον Πίνακα 5, οι διαφορές των επιδόσεων ανάμεσα στα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι εντυπωσιακές, κάτι που, πέραν του τρόπου που γίνεται η διαχείριση,  προβληματίζει ως προς τον τρόπο οι επενδυτές - αποταμιευτές που αποφασίζουν να επενδύσουν σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καταλήγουν σε συγκεκριμένες επιλογές.

Η δημοσίευση αυτού του πίνακα, θα πρέπει να γίνεται από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και να αναπαράγεται στις οικονομικές σελίδες όλων των ΜΜΕ. Το ζήτημα δεν είναι να μην “προσβληθούν” τα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Το ζήτημα είναι να προστατευθούν οι επενδυτές, να γνωρίζουν και να καθοδηγηθούν σωστά. Μία τέτοια εξέλιξη, ίσως οδηγούσε τους διαχειριστές σε καλύτερη έρευνα και σε περισσότερο ενεργητική διαχείριση.

Η διαρκής μνημόνευση ότι, “οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές” βεβαίως και ισχύει. Όμως, οι προβαλλόμενες αποδόσεις -και κυρίως οι τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των αποδόσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων- οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, η επιλογή ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και ότι απαιτεί γνώση του χώρου και συχνή μελέτη εξειδικευμένων στοιχείων. Προς την κατεύθυνση αυτή, το περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, συμβάλλει, όσο μπορεί.

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλν excel,εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: